Fleetwood Mac

Fleetwood Mac

Czytaj Dalej

Co to jest adres MAC i adres IP

adres MAC - 12-znakowy numer, unikatowy dla każdego egzemplarza karty sieciowej. Każda sieć posługuje się adresami MAC, a dopiero system operacyjny "tłumaczy" je na adresy IP, które pozwalają łatwiej zarządzać sieciami.

adres IP - numer pozwalający na identyfikację komputera lub innego urządzenia w...

MAC (Media Access Controt)

MAC (Media Access Controt) - jedna z dwóch części warstwy łącza danych modelu ISO/OSI; również część adre- sowa nagłówka pakietu w protokołach komunikacyjnych za- wierająca adres nadawcy i odbiorcy.

Warstwa łącza danych została podzielona na dwie podwarstwy: górną LLC i dolnć MAC. W podwarstwie MAC...