Sytuacja strategiczna Polkomtel S.A. oraz proponowane strategie rozwojowe tej firmy

OPIS FIRMY. W skład spółki wchodzi osiem firm polskich (mających razem 61,5% akcji) i dwie zagraniczne (38,5% akcji).

Wizerunek firmy podstawą sukcesu

WIZUALIZACJA FIRMY Identyfikacja wizualna – to całość symboliki stosowanej przez firmę, czyli wszystko to, po czym można „na zewnątrz” rozpoznać, konkretną firmę; to kolorystyka, logo, logotyp etc.

Badanie marketingowe na przykładzie firmy "IMPEL"

ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG FIRM OCHRONIARSKICH 9 ILOŚĆ OSÓB NIE KORZYSTAJACYCH Z USŁUG FIRM OCHRONIARSKICH 1 ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z OCHRONY MIENIA 8 ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OCHRONY OSÓB 1 RESPONDENCI PROWADZĄ DUŻĄ FIRMĘ 4 RESPONDENCI PROWADZĄ ŚREDNIĄ FIRME 4 ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z FIRMY IMPEL 6 ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z FIRMY DELTA 2 ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z ...

Wpływ kultury firmy na jej funkcjonowanie.

Efektywność firmy wynikająca z jej zorganizowania jak i stosunki panujące w firmie oraz ocena firmy przez otoczenie składają się na pojecie „kultura organizacyjna firmy.

Public relations w mojej firmie.

W Polsce ciągle jeszcze bardzo wiele firm nie może rozwiązać dylematu: nie martwić się o jutro aby tylko sprzedawać dziś, czy może dziś sprzedając zapracować także na to, co opinia publiczna, klienci powiedzą o firmie i jej produkcie jutro.

Strategia rozwoju na poziomie firmy

Stabilizacja jako długofalowa strategia małych firm jest zgubna gdyż mała firma nie ma wystarczających zasobów by bronić się przed atakami większych przedsiębiorstw.

OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE

Ponadto przy pozyskiwaniu pracowników na stanowiska Dyrektora, Kierownika Działu lub sekcji firma korzysta z usług współpracujących z nią firm doradztwa kadrowego.

Proces motywacji (firma produkcyjno-handlowa)

Fluktuacja pracowników liczona wg wzoru: <math>R=\frac{Y}{V}*100%</math>, gdzie: Y - ilość pracowników, którzy po przepracowaniu maksymalnie 6 miesięcy odeszli z firmy w ciągu ostatnich dwóch lat, V - ilość pracowników, zatrudnionych w firmie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Warunki wstępne projektowej organizacji firmy.

Rozliczanie wyników finansowych firm praktycznie nie istniało w przedsiębiorstwach państwo¬wych, jednak w dzisiejszych firmach jest już praktycznie wszędzie obecne.

Firma w ujeciu systemowym

2)Organizacja ta jest systemem otwartym, ponieważ prowadzi ciągłą wymianę z otoczeniem:  Energii-stale dostarczana jest energia w postaci prądu i paliw samochodowych  Materii-maszyny, surowce wykorzystywane do produkcji, a także gotowe już meble sprzedawane odbiorcom  Informacji-reklama firmy (radio, telewizja, witryny internetowe ), a także informacje zasięgnięte z otoczenia o potencjalnych odbiorcach a także firmach, z którymi firma ...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem

Ujednolicony system ubioru, z jednej stronyułatwia współpracę samych pracowników firm, szczególnie tych dużych, gdzienie wszyscy się znają z drugiej natomiast ułatwia potencjalnym klientomkontaktowanie się z pracownikami firmy.

Nabycie firmy

Związki mogą mieć też charakter komplementarny lub substytucyjny i to także może stanowić kryterium wyboru firm — „kandydatów" do nabycia. Zakupy i włączanie nowych firm do przedsiębiorstwa, pomijając kwestię ceny zakupu, mogą przynosić korzyści przedsiębiorstwu tylko do pewnego momentu.

Kultura zachowań w firmie

W ostatnich latach powstaje coraz więcej firm oferujących zajęcia z kultury biznesu. Dobrym pretekstem są także rocznice funkcjonowania firm, otwarcie nowej siedziby lub święta czy Nowy Rok.

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie marketingowe w firmie i ich rodzaje

O ile dla wielu firm nie jest dziś problememsam fakt posiadania danych , co najmniej wewnętrznych danych finansowych, tookazuje się, że niewiele z nich dostrzega możliwości wykorzystania ich w szeroko pojętych celach analizy marketingowej, stanowiącej podstawę do formułowania marketingowej strategii.

Sprzedaż wydzielonych części firmy

  Pozbywanie się części firm polega na wydzieleniu z firmy pewnych całości i ich sprzedaż innym przedsiębior­stwom lub osobom, tak iż przestają one stanowić całość z firmą macierzystą.

Co należy zrobić przed założeniem firmy

Nazwa firmy Firma może być prowadzona pod własnym nazwiskiem, jednak często korzystniej jest wybrać nazwę, która sugeruje branżę, w której przedsiębiorstwo ma działać.

Firma

Zasady prawa firmowego 1) zasada prawdziwości - firma nie może wprowadzać w błąd, zarówno co do formy prowadzenia działalności gospodarczej, jak i przedmiotu działalności; 2) zasada jedności - kupiec rejestrowy może używać tylko jednej firmy, a przy oddziałach wskazywać na związek z przedsiębiorstwem głównym; 3) zasada ciągłości - dopuszczalność kontynuacji firmy przy jej nabyciu przez inny podmiot gospodarczy; 4) zasada wyłączności - ...

Zdarzyło się w firmie

Kilka przykładów ogłoszeń wieszanych na tablicach w firmach (źródło: [1] )' "Od jutra pracownicy będą mogli się dostać do budynku firmy jedynie używając indywidualnych kart bezpieczeństwa.

Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: II Reszta załączników

Firma ma siedzibę w budynku przy ul. Finansowanie inwestycji Inwestycja zostanie sfinansowana z kredytów dla małych i średnich firm udzielanych przez Bank Śląski.

Biznes plan firmy RTV

Strategicznym celem będzie uzyskanie certyfikatu lub podpisanie umowy z firmami handlowymi w chara-kterze dealera a nawet firmy franchaisingowej.