Filtracja kłębkowa

Filtracja kłębkowa

Czytaj Dalej

OKREŚLENIE WIELKOŚCI FILTRACJI NERKOWEJ

Zarówno w surowicy, jak też w moczu oznacza się stężenie kreatyniny i przy pomocy odpowiednich wzorów oblicza się współczynnik oczyszczenia dla kreatyniny (klirens kreatyniny), który w bardzo dużym przybliżeniu określa wielkość filtracji kłębkowej.

Filtracja kłębuszkowa

Ta ostatnia wartość stanowi efektywne ciśnienie filtracyjne.

Filtracja kłębuszkowa

W filtracji (przesączaniu) kłębuszkowej (GFR - glomerular filtration rate) dochodzi do przechodzenia płynu ze światła naczynia poprzez błonę filtracyjną do torebki Bowmana.