Co to są filtry fotograficzne?

Najpopularniejszy chyba rodzaj filtru, filtr pro­mieni ultrafioletowych, może być zamocowany do obiektywu na stałe. Filtr barwny absorbuje część świa­tła, stosując go trzeba wydłużyć czas naświetlania, bądź zwiększyć otwór przysłony.

Rodzaje filtrów w pojeździe samochodowym

Filtry powierzchniowe typy-*siatkowe *szczelinowe *tkaninowe *papierowe Filtry siatkowe-stosuje się w dyscybutorach paliwowych wykonane w postaci cylindrowego szkieletu „obciągniętego” metodą siatkową Filtry szczelinowe-są zbudowane z układu cienkich płytek o specjalnym kształcie z drutu o przekroju okrągłym Filtry tkaninowe-filc.

Filtry o barwach chromatycznych i filtr jasności

Ze zdefiniowanych w tych normach filtrów o barwach chromatycznych z wąskimi i szerokimi pasmami przenikalności (określone w ISO jako A i T) preferowane powinny być filtry o wąskich zakresach przenikalności, bowiem wykazują one mniejsze odchylenia w pomiarach w porównaniu do filtrów szerokopasmowych.

Filtr polaryzacyjny

Drugi filtr polaryzacyjny jest obrócony o 90° w stosunku do pierwszego i w rezultacie odbite fale świetlne są zatrzymywane. Promieniowanie to przepuszczone jest przez drugi filtr polaryzacyjny i dociera do czujnika pomiarowego.

Filtr holenderski

Filtrowanie przez filtr holenderskimoże być połączone z filtrowaniem przezziemię okrzemkową, azbest i inne materiały,które w postaci rozdrobnionej dodaje się do soku;po przcfiltrowaniu pierwszej partii soku dodanymateriał tworzy warstwę filtracyjną na filtrzeworkowym i zwiększa dokładność filtrowania.

Filtr

Urządzenie, element lub materiał, na którym następuje rozdział mieszaniny ciała stałego i cieczy lub gazu podczas jej naturalnego lub wymuszonego przepływu przez przegrodę filtracyjnąpodwpływemróżnicyciśnień po obu stronach przegrody.

Filtry reklamy

Czynniki, które mogą zniekształcać sens, intencje i zamiary —> emitenta reklamy.F.r. wynikają z nieumiejętności „przełożenia" celów i założeń strategii marketin-gowej na dane hasło reklamowe, niedostosowania reklam zagranicznych dokrajowych uwarunkowań kulturowych, wyboru niewłaściwych — z...