CHIŃSKA FILOZOFIA

Określe­nie odnoszone zwykle do szeregu doktryn chińskiej myśli klasycznej rozwijającej się od VIII do III w. p.n.e.: apogeum w Epoce Walczą­cych Królestw (480-221 p.n.e.), kiedy doszło do utworzenia wielu szkół, które trwale oddziałały na tradycję i kulturę przyszłych Chin. Najważ­niejsze szkoły:...

Agnostycyzm w filozofii indyjskiej

Terminem tym okresla sie kilkaróznych zjawisk.

A. epistemologiczny, tj. odrzucenie mozliwosci wszelkiego pewnegopoznania, głoszony jest przez pokrewna materialistom szkołe ajñanika.

A. me t a f i z y c z n y (lub soteriologiczny) buddyjski, zw. milczeniem Buddy,jest de facto odmowa udzielania odpowiedzi na...

CHRYSTIANIZM I FILOZOFIA - PIERWSZE ALARMY

Rodzący się chrystianizm szybko natrafił na różnorodne przeszkody, i to iuż w okresie apostolskim; najpierw był to konflikt z religijną władzą żydowską, a następnie z władzą rzymską, którą zaalarmowała prawdopodobnie opinia pogańska. Proces i śmierć Jezusa stanowią pierwszy akt polityki...