Filomaci

Czytaj Dalej

FILOMACI

(później ogniwo pośredniczące w kierowaniu filaretami), wyznacza początek nowego okresu: tworzenia - w atmosferze nieustannego ścierania się poglądów - związków podległych, stanowiących niższe stopnie filomatyzmu i pole szerokiego oddziaływania jego idei.

FILOMACI

Towarzystwo Filomatów, tajne stowarzyszenie patriotyczne młodzieży wileńskiej 1817-23, kierujące istniejącymi oficjalnie organizacjami (por. Filareci), założone przez J. Jeżowskiego, T. Zana, A. Mickiewicza, J, Czeczota i F. Malewskiego; w 1823 Nikołaj Nowosilcow wszczął w Wilnie wielki proces polit...

FILOMACI

(gr. filomathes przyjaciel nauki), stowarzyszeniepowstałe 1 X 1817 w Wilnie z inicjatywy gronastudentów Uniw. Wileńskiego (A. Mickiewicza, T. Zana,J. Jeżowskiego i O. Pietraszkiewicza); początkowo stanowiłorodzaj kółka samokształceniowego (m.in. lit., matematyczno-fizycznego), a nast. związek o charakterze...