Filologia

Czytaj Dalej

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Matematyka, Geografia, Astronomia, Technika, Medycyna, Powstanie filologii, Wymowa hellenistyczna, Historiografia, Poezja

Powstanie filologii Chociaż pewne zainteresowanie dla filologii i gramatyki datuje się w Grecji już od wystąpienia sofistów i chociaż badania naukowe nad literaturą kwitły już w szkole Arystotelesa, filologia w ścisłym znaczeniu tego słowa powstaje dopiero w Aleksandrii.

FILOLOGIA

FILOLOGIA, w znaczeniu tradycyjnym nauka o języku i jego zabytkach, w tym również o —» literaturze.

FILOLOGIA

, erudytę, a nie tylko miłośnika słowa (językai literatury); termin filologia (philologia) zyskiwał przez to,choć tylko pośrednio, znaczenie polymathia, czyli wszechstronnej,encyklopedycznej uczoności, nie zaś jednej,odrębnej od in.