Film fabularny

Czytaj Dalej

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Powodem do głębszego zastanowienia się nad tym filmem jest cytat umieszczony na początku filmu: “jutro to dziś – tyle, że jutro” Sławomir Mrożek ‘81 Innym filmem pokazującym jak można wykorzystać władzę w dobrym celu jest film “Pułkownik Kwiatkowski”, zrobiony już w czasach wolnej Polski przez Kazimierza Kutza.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.Omów na wybranych przykładach.

, 2005 , ISBN 83-89221-27-6 Skaradziński Jan : Rysiek , Poznań, In Rozk Music Press , 2006 ,ISBN 83-86365-44-7 Taymor Julie : Frida [film] , 2002   Literatura przedmiotu:   Dyszak Radosław, KEbeth Studio s.

Zaprezentowanie motywu wampirycznego w literaturze i filmie.

Film pokazuje, że nowy obraz wampira, który chce zerwać z legendarnym wizerunkiem i pragnie zakosztować normalnego życia sprzeciwiając się własnemu przeznaczeniu. Dodatkowo w filmie pojawia się brat głównego bohatera, który reprezentuje tradycyjną wersję wampira.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Powodem do głębszego zastanowienia się nad tym filmem jest cytat umieszczony na początku filmu: “jutro to dziś – tyle, że jutro” Sławomir Mrożek ‘81 Innym filmem pokazującym jak można wykorzystać władzę w dobrym celu jest film “Pułkownik Kwiatkowski”, zrobiony już w czasach wolnej Polski przez Kazimierza Kutza.

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą   Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

Historia Filmu

Film Wynalazcami filmu byli dwaj Francuzi, bracia August i Ludwik Lumiere, fabrykanci z Lyonu.

Historia Filmu - Warstwa wizualna (obrazowa) filmu

Zmiana wielkości planów jest jedną z form ruchu, jakim posługuje się film.

Historia Filmu - Warstwa dźwiękowa w filmie

Michaela Cacoyannisa, aktorzy wygłaszają tekst tragedii Sofoklesa, gdyż film ten jest jej adaptacją.

Historia Filmu - Rodzaje i gatunki filmu

Nazwa „film fabularny" jest nadrzędna w stosunku do gatunków filmowych, oznacza, bowiem cały rodzaj twórczości.

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Jeśli dane dzieło filmowe jest adaptacją utworu literackiego, to wówczas analizę filmu można rozpocząć od porównania utworu literackiego i jego filmowej adaptacji: czy film jest wierną adaptacją dzieła literackiego, czy też scenariusz filmu oparto na wybranych wątkach?

Wartości filmów Kieślowskiego

Fabuła filmów zmusza nas do identyfikowania się z tymi bohaterami. Filmy Kieślowskiego są szukaniem sposobu jak żyć.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Powodem do głębszego zastanowienia się nad tym filmem jest cytat umieszczony na początku filmu: “jutro to dziś – tyle, że jutro” Sławomir Mrożek ‘81 Innym filmem pokazującym jak można wykorzystać władzę w dobrym celu jest film “Pułkownik Kwiatkowski”, zrobiony już w czasach wolnej Polski przez Kazimierza Kutza.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu

A tło historyczne i obraz życia stały się także kanwą dla filmów :„Frida” i „Skazany na bluesa” Przełomowe momenty w życiu osobistym wpłynęły na aktywnośc Agaty Christie – rozwód z mężem, który był początkowo tragedią dla pisarki, stał się punktem zwrotnym.

If you could give an Oscar Award who would you give it to and why (Polish film or actor or director) – speech

Well, it's not a new film, it is 29 years "old", but it tells us something about living in "that" times, with that politics, that system [ustrój (społeczny)], that ironic situations.

If you were a film director, what kind of movie would you make and why

Since the discovery of film by Lumiere's brothers this branch of economy has developed considerably and nowadays millions of dollars are spent every year on making hundreds of new films.

My favourite film

This film is about young writer Shakespeare and beautiful aristocratic girl. But the film hasn't a really happy end.

Review of a film

All in all, “Gladiator” is a film worth recommendation. Modern action film audiences , similarily to the audiences of the Coliseum, care only for bread and circuses.

Sexmission (opis filmu po angielsku)

There was next to nothing of the camera action, not only because of the limitations of the equipment, but also due to the fact that the film revolved primarily around the dialogue.

Short revision from film "Dead Poets Society"

But they find out about secret society-- I strongly recommend this film.