FILIP, Filip Wspaniałomyślny

ur. 13 XI 1504 w Marburgu,zm. 31 III 1567 w Kassel, landgraf heski, przywódcaobozu protest, w Niemczech.

Rządy rozpoczął 1518; 1523-25 tłumił, wspólnie z in.możnowładcami, powstałe na podłożu wystąpienia M. L u t r a ,ruchy rycerskie (F. —» Sickingen) i chłopskie; 1524 przeszedłna luteranizm i 1526...

Dzieciństwo i wczesna młodość Filipa II

W październiku 1555 Filip dostał od ojca Niderlandy, a w styczniu 1556 Filip zostaje królem Hiszpanii po tym jak jego ojciec cesarz Karol V abdykuje. Bibliografia: Geoffrey Parker Filip II Warszawa 1985

Walka Filipa Pięknego z papiestwem

Legiści filipa nawiązali kontakty z potężną opozycją antypapieską we Włoszech i w samej kurii, na której czele stał wydziedziczony przez Bonifacego ród Colonnów.

Wojna flandryjska, sprawa templariuszy. Następcy Filipa IV

Ponieważ Filip V Długi pozostawił również tylko córki, koronę odziedziczył po nim brat, Karol IV Piękny. tron przeszedł na filipa VI hr Valois (Walezjusza), bratanka Filipa Pięknego.

FILIP II (1)

Filipie, Filipie, pamiętaj, że jesteś śmiertelnikiem zdanie, które Filip II Maced. Srebrną bronią możesz zdobyć świat orzekła wyrocznia delficka, gdy Filip II Maced. Filip zastosował się do tej wskazówki.

FILIPINI, Congregatio Oratorii Sancti Philippi Neri (COr), Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

Gasparri, Lo spirito dell'Oratorio di San Filippo Neri, Brescia 1949; tenże, / filippini, w: Ordini e congregazioni religiose, Tn 1952, I 903-917; C.

Potęga Burgundii. Filip Dobry i Karol Śmiały

Stopniowo Filip przestał popierać Anglików we Francji. Filip wykupił prawa od ostatniej przedstawicielki rodu Luksemburgów Elżbiety obszerne księstwo luksemburskie.

Rywalizacja Francji z papiestwem za rządów Filipa IV Pięknego. "Królowie przeklęci"

-  wnuk Ludwika IX, syn Filipa III Śmiałego -  narastający spór z papiestwem o władzę nad kościołem francuskim -  rosnące wpływy Francji w kolegium kardynalskim -  zagrożenie papiestwa przez neapolitańskich Andegawenów, popieranych przez Francję -  papież Bonifacy VIII -  dążenia Filipa Pięknego do uwolnienia władzy  królewskiej od wszelkich ograniczeń natury kościelnej i feudalnej -   ...

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - FILIP AUGUST W WALCE O JEDNOŚĆ FRANCJI

Jan bez Ziemi został rychło zmuszony do poddania się bratu na łaskę i niełaskę, a Filip August, utraciwszy wszystkie zdobycze, znalazł się w tak krytycznej sytuacji, że tylko interwencja papieska uratowała go od ostatecznej katastrofy.

FILIP

Wyrwał się jak filip z konopi przysł. „Filip" oznacza tu zająca, który w silnie pachnących i gęstych konopiach czuje się bezpieczny przed psami na polowaniu.

Święty Filip

Filip, Apostoł, męczennik (+ I w. Tradycja podaje, że Filip głosił Ewangelię w krainie Partów, Grecji, Scytii,Lidii, Frygii, Azocie. Filip przedstawiany jest z krzyżem, z pastorałem, ze zwojem.

KRÓLA FILIPA WOJNA 1675-1676.

Bez­prawne zagarnięcie przez kolonistów z Ply-mouth wielu ziem indiańskich i niespra­wiedliwe wyroki sądu spowodowały, że na­zywany przez Indian Matakometem król Filip (zm.

GOTSCHALK FILIP

Podmiotko, Arie i duety Filipa G. Turek, Twórczość wokalno-instrumentalna Filipa G.

Pierwsi mistrzowie paryscy - Filip Kanclerz

Filip ( t 1236 r. Filip pozostawał pod wpływem Arystotelesa, zwłaszcza Etyki nikomachejskiej,Bernarda, Anzelma, Wilhelma z Auxerre, wspominał o Awerroesie.

Święty Filip Neri

Filip Neri, kapłan (1515 - 1595). filipini). Filip przedstawiany jest jako mężczyzna w średnim wieku, z krótką brodą, w sutannie ibirecie.

FILIP II (2)

plus catholique que lepape, tak nazywano Filipa II, króla Hiszpanii, jako przywódcę kontrreformacji europejskiej.

LUDWIK FILIP I

za Ludwika Filipa I, uproszczony, ciężki, dostosowujący formy klasycyzmu, empire'u i restauracji do potrzeb mieszczaństwa.

FILIP II

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II I-II, P 1949, 19794 (Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa 11 I-II, Gd 1976-77); L.

FILIP IV PIĘKNY

Był synem Filipa III Śmiałego; 1284 w wyniku małżeństwaz Joanną z Nawarry został królem Nawarry, 1285 królemFrancji.

FILIP APOSTOŁ Św.

z wydarzeniami z działalności —» Filipa Diakona (por. 1500, Einsiedeln), natomiast w połączeniu ze smokiemmotyw ze Złotej legendy) ma znaczenie apotropeiczneFilippino Lippi, fresk z 1502, kaplica Strozzich w S.