Fiksacja

Czytaj Dalej

Zaburzone zachowania u dziecka:lęk, strach. fiksacja, racjonalizacja, "Kozioł ofiarny, Ekspiacja"

Fiksacja werbalna - zawieszenie się w jednym słowie. Fiksacja działaniowa - robienie w kółko tego samego, np tiki nerwowe-ciągłe trzepanie nogą. Fiksacja słuchowa - słyszymy to, co chcemy.

Fiksacja wzrokowa

Fiksacja wzrokowa obiektów nieruchomych dokonuje się w trakcie tzw. pauz fiksacyjnych, trwających ułamek sekundy, w czasie których odbywa się odbiór informacji wizualnych.

Fiksacja

fiksacja; proces uznawany przez klasyczną psychoanalizę za wynik niezaspokojenia lub zbyt małej satysfakcji z zaspokojenia popędów, który pro­wadzi do nerwicy.

FIKSACJA

(łac. fixus umocowany, stały), utrwalonyi sztywny, niezależnie od skuteczności, sposób reagowaniaemocjonalnego na określone osoby, przedmioty i sytuacje.

W sferze emocjonalno-motywacyjnej f. występuje w postaciuporczywych, irracjonalnych lęków, utrwalonej niechęci,nieodwzajemnionej miłości ftp.; w...