FIGURY RETORYCZNE

figurae sententiarum) oraz figury mowy, inaczej: figury słów (łac. Kwintylian określił figury myśli jako te, które polegają na sensie i należą do dziedziny umysłu, a figury mowy jako te, które polegają na wysłowieniu.

Figury geometryczne

Figury geometryczne mają praktyczne zastosowanie przede wszystkim w architekturze. Poniżej jedynie w zarysie przedstawim}'' symbolikę najważniejszych figur.

Figura piramidalna

grupa figur, obrazu; terminstosowany przede wszystkim w odniesieniu domalarstwa wł.

Machiavelli i jego figura księcia, ocena z perspektywy realiów XXI wieku, cele i zadania polityki.

W psychiatrii wskazuje na poważne zaburzenia osobowości, w polityce, jako doktryna opierająca się na wyzuciu z wszelkich zahamowań w drodze do władzy, wreszcie w codziennym języku jest to rodzaj figury retorycznej o zabarwieniu czysto pejoratywnym.

FIGURA SYLOGISTYCZNA

W logice klasycznej formakategorycznego —» sylogizmu wyróżniona ze względu na położenieterminu średniego M w przesłankach; przedstawianajest zwykle w nast. schematachMP    PM    MP    PMSM    SM    MS    MSŠP"   Š F    ŠP~  Š~P"

gdzie S,P,M są zmiennymi nazwowymi, zw. terminami,przy czym pewne tryby (zw...

Figura

Wodniesieniu do figur ludzkich częściej stosuje się terminy:posąg lub statua, (łac.

Figura przydrożna

lub metal, figuralnarzeźba lud.

„BOGURODZICA” - KOMPOZYCJA SKŁADNIOWA A KOMPOZYCJA WERSYFIKACYJNA - FIGURY STYLISTYCZNE

Jeśli z kolei spojrzymy na tę część analizy, staje się oczywista duża częstotliwość występowania parzystych elementów stylistycznych. Warto to wrażenie sprawdzić, wymieniając te pary w osobnym wyliczeniu. Otrzyma się wtedy niekrótki rejestr form parzystych:

1.    Podział na 2 zwrotki zbudowane...