Feudalizm

Feudalizm

Czytaj Dalej

Co to jest Feudalizm

Feudalizm w Polsce Literatura historyczna, rozumiejąca przez feudalizm jedynie jego postać klasyczną, negowała istnienie feudalizmu w Polsce, a to z racji sporadycznego występowania prawa lennego w stosunkach wewnętrznych państwa, jedynie na Śląsku , Pomorzu Zachodnim , Rusi i Mazowszu .

Społeczeństwo feudalne - Podstawowe cechy feudalizmu europejskiego

Feudalizm utwierdził się ostatecznie w atmosferze ostatnich najazdów barbarzyńskich. Rozwiązanie, jakie feudalizm zachodni potrafił znaleźć dla tego problemu, stało się jednym z najoryginalniejszych jego rysów.

Feudalizm

Powoli wy­łaniał się feudalizm - ustrój społeczny, który prze­trwał całe stulecia.

Feudalizm we Francji - WARUNKI SPOŁECZNO - POLITYCZNE W EUROPIE ZACHODNIEJ I PAŃSTWIE FRANKOŃSKIM W OKRESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ SYSTEMU FEUDALNEGO

Feudalizm zapoczątkowany został na ziemiach państwa Franków, będącego w początkowych wiekach średniowiecza pod władaniem dynastii Merowingów.

Feudalizm we Francji - WPROWADZENIE PODDAŃSTWA CHŁOPA FRANKIJSKIEGO

Zależność chłopa od pana w feudalizmie stała się przyczyną bezwzględnego wyzysku.

Feudalizm w Europie

We Francji feudalizm doprowadził do niemal całkowitego rozkładu państwa.

Feudalizm we Francji - UTRWALENIE SIĘ FEUDALNEJ WŁASNOŚCI ZIEMI U FRANKÓW ZA PANOWANIA KAROLINGÓW W VIII - IX w.

Zmiany, zachodzące w ustroju społecznym Franków w VIII i IX w., był następstwem przewrotu w stosunkach agrarnych, polegającego na ruinie wolnego chłopstwa frankijskiego i równoczesnym wzroście własności wielkich posiadaczy kosztem drobnej własności chłopskiej. Feudalna posiadłość powstała i...

Feudalizm we Francji - ŻYCIE GOSPODARCZE WŁOŚCI FEUDALNEJ

Wynikiem przewrotu w stosunkach rolnych, który dokonał się w VIII - IX w., było ostateczne utrwalenie się własności ziemskiej klasy panującej. Miejsce dawnej wolnej chłopskiej wspólnoty gminnej - marki - zajęła włość feudalna z jej tylko właściwymi stosunkami gospodarczymi. Jakie to były stosunki...

Feudalizm we Francji - WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA PANUJĄCEJ KLASY FEUDAŁÓW

Stosunki własnościowe wewnątrz klasy feudałów były podstawą jej organizacji wojskowo-politycznej. Beneficjum z reguły łączyło się z pewnymi zobowiązaniami lennymi, wolny bowiem człowiek, otrzymując beneficjum od wielkiego właściciela ziemskiego, stawał się jego wasalem (od łacińskiego słowa...

Feudalizm we Francji - SYSTEM ADMINISTRACYJNY

Podczas panowania pierwszych Karolingów doszło do przejściowego umocnienia centralnej władzy państwowej. Głównej i decydującej przyczyny tego zjawiska nie należy się doszukiwać w wybitnych zdolnościach Karolingów, ani też w \\\"rozumie politycznym\\\" Karola Wielkiego. W rzeczywistości pewne umocnienie...

FEUDALIZM

(łac. feudum prawo na rzeczy cudzej),ustrój społeczeństwa i państwa powstały w średniowiecznejEuropie i trwający do rewolucji francuskiej (1789), a w klasycznejpostaci w Europie Zach. (zwl. we Francji) w X-XIIIw. Istota i cechy wyróżniające f., a także ściślejsza jego definicjasą przedmiotem sporu...

FEUDALIZM - GENEZA i ROZWÓJ

F. wykształcił się j a k o system hierarchicznejzależności jednostek między sobą i przybierałformę stosunku wasala do seniora; formy te wyrosły w drodzeewolucji dobrowolnej zależności, spotykanej często wśród ludziwolnych na przełomie starożytności i średniowiecza; ichrozwój nastąpił w VII-IX...

FEUDALIZM - KOŚCIÓŁ

Ustrój feudalny oddziaływał równieżna życie kościelne. W sferze przemian gosp. już we wczesnymf. instytucje kośc. (—» diecezja, —> opactwo) upowszechniływ swych dobrach zwyczaj oddawania ziemi w użytkowanie (—»beneficjum, —» p r e k a r i a ) , przyczyniając się do wykształceniasystemu lennego...