Fermenty

Czytaj Dalej

Narastanie fermentu w Kościele. Joachim z Fiore

 

Sytuacja papiestwa w XIII i na początku XIV w.:

Zwycięstwo polityczne Innocentego IV nad Fryderykiem II w połowie XIII w. stało się wstępem do klęski papiestwa

Przeciwstawienie się papiestwu sprzymierzonych z nim uprzednio narodów, w szczególności Francji Filipa IV

Kościół, który...