Fenyloalanina

Fenyloalanina

Czytaj Dalej

FENYLOALANINA (Phe, F)

Schorzenie to charakteryzuje się deficytem aktywności enzymu katalizującego reakcję przekształcenia fenyloalaniny do tyrozyny - hydroksy-lazy fenyloalaninowej, na skutek mutacji w genie kodującym ten enzym.