Fenomenalizm

Czytaj Dalej

FENOMENALIZM

  FENOMENALIZM (tłum. Fenomenalizm stał się przesłanką dla no­wożytnego pragramu i metodologii badań naukowych: nauka ma badać zjawiska i poszukiwać rządzących nimi praw (D.

FENOMENALIZM

(gr. fainomenon zjawisko), poglądepistemologiczny ograniczający zakres poznania ludzkiegodo zjawisk (fenomenów) przeciwstawianych istocie rzeczy.

Przyjęcie f. zakłada określone stanowisko metafiz. uznają c e obok zjawisk istnienie ich „podłoża" (bytu, substancji,istoty rzeczy, rzeczy samej w sobie) -...