Feliksa

Czytaj Dalej

FELICJANKI, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Cantalice III Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego. Congregatio Sororum sancti Felicis a Cantalicio III Ordinis Regularis sancti Francisci Seraphici (CSSF)

Pamiętnik Stulecia Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa (f. Doman, Congregation of the Sisters of Saint Felix of Cantalice III Order Regular of the Seraphic Saint Francis, SPM VI 413-471; C. Feliksa (f.

ŁUBIEŃSKI Tomasz (29 XII 1784 - 1870), gen. poi., syn Feliksa

Ur. w Szczytnikach w Wielkopolsce. W XI 1806 był w warszaw, gwardii honorowej witającej Napoleona, 1807 szef szwadronu p. szwoleżerów gwardii, brał udział w drugiej szarży na przełęcz Somosierra. 1811 płk, dow. 8 p. szwoleżerów-lansjerów, z którym uczestniczył w kampaniach 1812-1813, 15 II 1814 gen...