FAUST

Diabeł, z którym Faust zawiera pakt, nazywa się tu już Mefistofilem, znajdujemy też przy Fauście jego „famulusa", Wagnera, tu także Faust dąży do zdobycia najpiękniejszej kobiety, greckiej Heleny. Faust opera (Praga 1816) Ludwiga Spohra; jego Faust i Undine uważane są za pierwsze opery romantyczne.

XIĄDZ FAUST. Powieść, powieść T. Micińskiego

Ksiądz Faust jest tu mistrzem wtajemniczającym adepta (inicjacja). Wewnętrznie przeobrażonego więźnia uwalnia ksiądz Faust, biorąc na siebie jego karę.

J.W.GOETHE - „FAUST” - Treść i problematyka

Faust chce rozszyfrować zagadkę życia. Faust zyskuje młodość i możliwość poruszania się w czasie i przestrzeni. Faust uważa, że nauka nic nie daje.

SOCYN, Socinus, Sozzini, FAUST

SOCYN, Socinus, Sozzini, FAUST, ur.

FAUST

Johann Faust.

J.W.GOETHE - „FAUST” - Nowe motywy romantyczne

1.  dwa światy: racjonalny i irracjonalny

2.  nie interesowanie się nauką książkową

3.  zainteresowanie przyrodą

4.  brak prawdopodobieństwa

5.  przedstawianie uczuć

6.  tragizm

7.  człowiek jest zagubiony w świecie i jest marionetką w rękach potężnych sił natury; zawodzą go własne zmysły...

FAUST z BIZANCJUM

Żył w IV lub na przełomieIV-V w., prawdopodobnie arm. k a p ł a n lub mnich, historyk.

Napisał w 4 księgach dzieje —» Armenii ( I I ) , obejmująceokres ok. 320-387 (wydane pt. Biuzandaran Patmuťiunk',Kpol 17301, P'awstosi Biuzandac' woy Patmut'iun Hayoc'(Ve 18832), które przełożono na język franc...

FAUST z MILEWE bp.

ur. przed 350 w Milewe (Numidi a ) , zm. przed 400, przywódca afryk. —» manicheizmu.

Słynął z wymowy i erudycji; przez pewien czas przebywałw Rzymie; po przyjeździe do Kartaginy (383) prowadziłdyskusje z Augustynem, wówczas zwolennikiem manicheizmu(—» Augustyn I), osłabiając w nim wbrew...

FAUST z RIEZ bp.

ur. przed 410 w B r e t a n i i , zm. ok.495, pisarz kościelny, w pd. Francji czczony j a k o święty.

Po wstąpieniu do klasztoru w Lerynie pozostawał podwpływem św. H o n o r a t a , 434 został t am o p a t e m ; bronił (ok.452) wewn. autonomii klasztoru, przeciw ingerencjom Teodorabpa Fréjus (Mansi VII...