Pochodzenie, rozwój i skład fauny środkowoeuropejskiej

Prace melioracyjne na przykład powodują, że ubożeje fauna gleby, a osuszanie bagien, regulacja rzek, odwadnianie podmokłych łąk przyczyniły się do zniszczenia lub zmiany warunków życia wielu zwierząt wodnych, płazów i wodnego ptactwa.

Fauna

Fauna — ogół wszystkich gatunków zwierzątwystępujących na określonym obszarze (np. faunag6r, fauna" Puszczy Białowieskiej, fauna strefytropikalnej itp. fauna ery mezozoicznej).

Australia - FLORA I FAUNA

Fauna kręgowców jest stosunkowo uboga, np. Fauna ptaków bardzo bogata, najciekawsze są: emu, kazuary, lirogony, altanniki, papugi i ptaki rajskie.

Biebrzański Park Narodowy - Fauna

O unikatowej wartości fauny Biebrzańskich Bagien świadczy fakt, że żyje tu aż 21 gatunków ptaków, wpisanych do Czerwonej Księgi zwierząt ginących. Fauna Biebrzańskiego Parku Narodowego posiada, podobnie zresztą jak flora, wiele gatunków rzadkich i chronionych.

Flora i fauna terenów wilgotnych

Fauna europejskich wód śródlądowych W europejskich wodach śródlądowych stwierdzono jak dotąd występowanie prawie 15 tysięcy gatunków zwierząt, nie licząc jednokomórkowców.

Brazylia - Flora i Fauna

Fauna Bogaty świat zwierzęcy: małpy, ptaki (kolibry, papugi, nandu, kariamy), kajmany, aligatory, legwany, delfiny słodkowodne, strusie amerykańskie, gekony, grzechotniki, żółwie, jaszczurki, pancerniki, leniwce, tapiry, pekari, aguti, mrówkojady, jaguary, oceloty, jeleń pampasowy, wilk oraz endemity: arapaima, prpłaziec, piranie.

Maroko - Fauna i flora

Jeśli chodzi o faunę, to spotyka się wszystkie typowe gatunki śródziemnomorskie, a na obszarach pustynnych występuje fenek (drapieżnik z rodziny psów), gazele dorkas i małpy.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Fauna

Najbardziej znanym przedstawicielem fauny jest jeleń osiągający tu duże rozmiary i poroże.

Wyspa Wolin - FAUNA I FLORA

Fauna wyspy jest bardzo zróżnicowana i bogato reprezentowana przez gatunki rzadkie.

Fauna Karkonoszy

Wielowiekowa działalność ludzi w Karkonoszach przyczyniła się do wyginięcia wielu zwierząt, zwłaszcza drapieżnych ssaków i ptaków. Ostatniego niedźwiedzia zastrzelono w 1802 roku pod Śnieżką w Obfitym Dole. Rysie wytępiono w XVIII wieku, żbiki przy końcu XIX wieku, wilki, orły i puchacze w XX...

FAUNA

Powszechnie używa się też formy: fauna ptaków Polski w znaczeniu: ogół ptaków zamieszkujących Polskę.

Zanieczyszczenia powietrza - Wpływ zanieczyszczeń na florę i faunę

Zanieczyszczenia powietrza oddziaływują też negatywnie na rośliny i zwierzęta . Oddziaływania te mogą być zarówno bezpośrednie , jak i pośrednie .

To pierwsze uwidacznia się w postaci uszkodzeń igieł i liści . Dzieje się to bądź wskutek uszkodzenia ochronnej warstwy wosku , którą pokryte są...

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY - FAUNA BABIEJ GÓRY

Wielkie zwięrzeta, choć chronione, staja się na Babiej Górze coraz rzadsze. Ślady niedźwiedzia znajdowano w ostatnich latach wielokrotnie. Rysie i borsuki kryją się w gęstwinie. Niewielkie owadożerne ryjówki: górska, aksamitna i malutka są stosunkowo częste, inne drobne ssaki jak koszatka, żołędnica...

Górska fauna

Chociaż dosyć nieliczny pod względem liczby ga­tunków, świat zwierzęcy jest obecny nawet w naj­wyżej położonych rejonach gór. U podstawy łańcucha pokarmowego znajdują się drobne, bez-skrzydle owady nazywane skoczogonkami. Ich różne gatunki żywią się ziarnami pyłku kwiato­wego, nasionami i...

Fauna

Ogół gatunków zwierząt charakterystyczny dla pewnego terytorium, środowiska lub okresu geologicznego; także ogół gatunków danej grupy systematycznej.

Fauna glebowa

Ogół gatunków zwierząt wśrodowisku glebowym. Zależnie od wielkości pojedynczych osobników f.g. dzieli się na:

1) mikrofaunę – organizmy poniżej 0,2 mm, np.pierwotniaki, nicienie;

2) mezofaunę – organizmyo rozmiarach 0,2–4 mm, np. skoczogonki;

3) makrofaunę – w skład jej wchodzą osobnikio wielkości...

Fauna siedlisk ludzkich

W siedliskach ludzkich żyje wiele zwierząt. Niektóre gatunki zadomowiły się w nich na stałe, inne przebywają tylko okresowo. Większość zwierząt zamieszkujących w ludzkich siedliskach migrowała do nich z pobliskiego otoczenia.

Charakterystyczne dla domostw ludzkich są niektóre gatunki lądowych...