Czym są morskie farmy hodowlane?

We wcze­snych latach dziewięćdziesiątych około 12 procent wszystkich ryb, jakie trafiły na nasze stoły, pocho­dziło z takich właśnie morskich farm.