Farby

Farby wklęsłodrukowe Farby wklęsłodrukowe, zwane również farbami rotograwiurowymi, ze względu na rodzaj zawartego w nich rozpuszczalnika, można podzielić na benzenowo¬-żywiczne, spirytusowe i wodne.

Przyjmowanie farby przez farbę

Pomimo, że dany zestaw farb drukowany jest warstwami o właściwych grubościach, a farby triady podstawowej: cyjanowa, purpurowa i żółta mają prawidłowe współrzędne trójchromatyczne, to wskutek zakłóceń w ich drukowaniu utworzone barwy wypadkowe: czerwona, zielona i niebieska mają współrzędne o niewłaściwych wartościach.

Kolejność drukowania farbami

Obie warstwy farb są równej grubości.

Grubość warstwy farby

Z punktu widzenia fizyki wpływ grubości warstwy farby na wygląd odbitek można wyjaśnić następująco: Farby drukarskie nie są kryjące, lecz w zasadzie transparentne; w rezultacie światło przenika warstwy farb.

Nośniki w farbie

Farby i emalie olejne powstają często na bazie żywic syntetycznych. Podobnie jak w przypadku farb, także do lakierów dodawane są rozcieńczalniki, celem otrzymania żądanej konsystencji.

Farba graficzna

stosuje się przeważniefarby o spoiwach olejnych (druk wypukły, litografia,druk wklęsły, sitoruk) oraz farby o spoiwach wodnych(drzeworyt, linoryt, sitodruk). długą, natomiast zmieszanie z kredą bolońską,bielą barytową daje farbę gęstą, tzw.

Barwniki i farby

Już od najdawniejszych czasów ludzie używali barwników i farb do ozdabiania własnych ciał, ubrań i domostw.

Farby i lakiery

Farba składa się z jednego lub kilku dokładnie fe sproszkowanych pigmentów zawieszonych w cieczy zwanej nośnikiem.

Farba

Farbę)

Klejowe farby

Farby o spoiwie z klejów zwierzęcych;charakterystyczną cechą malowideł wykonanychf.