Egipt faraonów

Dzięki temu, podczas gdy wszystkie inne znane miejsca pochówku faraonów zostały ograbione, grób Tutanchamona ocalał prawie nietknięty.

"Faraon" - streszczenie

        Młody faraon chciał przywrócić władzy królewskiej dawną rangę, usiłował zasadniczo wzmocnić potęgę militarną i ekonomiczną państwa, co przecież było niezbędnym warunkiem sprawowania przez faraona realnej władzy.

„Faraon" Bolesława Prusa

Młody faraon przegrał ponieważ: nie docenił roli nauki, a wierzył tylko w siłę oręża (lekceważy doniesienie uczonego Menesa), jest bezmyślny, porywczy, niecierpliwy, zmysłowy, lekkomyślny i gwałtowny; kierował się emocjami zamiast rozwagą i trzeźwym przewidywaniem taktyki.

„Faraon" Bolesława Prusa

Młody faraon przegrał ponieważ: nie docenił roli nauki, a wierzył tylko w siłę oręża (lekceważy doniesienie uczonego Menesa), jest bezmyślny, porywczy, niecierpliwy, zmysłowy, lekkomyślny i gwałtowny; kierował się emocjami zamiast rozwagą i trzeźwym przewidywaniem taktyki.

Egipt Faraonów - Jeden Bóg

Imię faraona starannie usunięto ze wszystkich istniejących spisów wiadców egipskich. Zniszczono wszelkie inskrypcje i pomniki, które przypominały o faraonie-reformatorze.

Klątwa faraonów - prawda czy mit?

Derry, który dokonał sekcji szczątków faraona, zmarł w 1969 roku w wieku 87 lat.

FARAON, powieść B. Prusa

Wspomniał poprzedzającą czas akcji epokę wielkości, kiedy państwo egipskie tworzyło „jedną osobę, w której stan kapłański odegrał rolę myśli, faraon był wolą, lud - ciałem, a posłuszeństwo - cementem". i militarną, młody faraon zginął z rąk nasłanego przez arcykapłana Mefresa zabójcy, Lykona.

FARAON

Z faraonów biblijnych Sesak (3. Faraon, faro dawna hazardowa gra w karty, w Polsce, od ok.

Egipt Faraonów - Nowe Państwo

) to ostatnia epoka pomyślności i wielkości państwa faraonów. Większe znaczenie zaczęto przykładać do chwały faraonów jako ziemskich zdobywców, mniej dopatrywano się w nich ucieleśnionych bóstw.

Starożytny Egipt - Jak powstała piramida faraona Cheopsa

Wzniesiono je jako grobowce trzech faraonów.

Egipt Faraonów - Tutanchamon

Dzięki temu, podczas gdy wszystkie inne znane miejsca pochówku faraonów zostały ograbione, grób Tutanchamona ocalał prawie nietknięty.

Egipt Faraonów - Początki cywilizacji

Żeby łatwiej uporządkować wiedzę o trzech tysiącach lat historii Egiptu faraonów, podzielono je na trzy główne okresy Starego, Sredniego i Nowego Państwa.

Egipt Faraonów - Wojowniczy faraonowie

Za czasów wojowniczych faraonów takich -jak Seti 1 (ok.

Egipt Faraonów

Odkąd egipska cywilizacja nabrała pełnego kształtu okazała się nader stabilna, konserwatywna, długowieczna, odporna na zmiany i obce wpływy niemal do samego końca państwa faraonów.

Egipt Faraonów - Koniec Egiptu faraonów

W 525 r. p.n.e. Egipt stał się częścią imperium perskiego. Następnie kraj został podbity przez Aleksandra Wielkiego (356-323 p.n.e.) Po śmierci Aleksandra władzę w Egipcie przejął jeden z jego generałów, Ptolemeusz, który zatożył Grecką dynastię Ptolemeuszy rządzącą do 30 r. p.n.e. W okresie ich...

Egipt Faraonów - Stare Państwo

W okresie Starego Państwa (ok. 2600-2150 p.n.e.) Egipt cieszył się największą stabilizacją, zapewniającą bezpieczny rozwój bez obawy ingerencji z zewnątrz. To wtedy cywilizacja egipska uzyskała ostatecznie swoją dojrzałą postać, o czym świadczyły pierwsze wielkie królewskie grobowce z kamienia w...

Egipt Faraonów - Średnie Państwo

Ponowne zjednoczenie Egiptu dało początek tzw. Średniemu Państwu (ok. 1950-1785 p.n.e.). Stolica Egiptu zostata przeniesiona z Memfis do Teb w Górnym Egipcie. Pobliska Dolina Królów stała się miejscem pochówku w wykutych w skale grobowcach wielu wtadców, a w tebańskich dzielnicach Karnak i Luksor wznoszono...