Fantazja

Czytaj Dalej

JORDAN. Fantazja dramatyczna

Fantazja dramatyczna, poemat filoz.

FANTAZJA

(gr. fantasia), psych, zdolność subiektywnegoprzedstawiania zjawisk nie istniejących lub dotychczasnie dostrzeganych na podstawie zdarzeń z przeszłości, polegającana twórczym integrowaniu materiału figuratywnego(wzrokowego, słuchowego, dotykowego) oraz słowno-logicznegow nowe —» wyobrażenia; jako...