Fanatyzm

Czytaj Dalej

Niezłomna wierność ideałom - fanatyzm, imperatyw, postawa nierealistyczna, dobrowolny wybór

Wielu bohaterów literackich stawało przed dokonaniem trudnych wyborów moralnych. Wybierając określoną drogę, kierowali się z reguły własnymi ideałami, sumieniem i dobrem ogółu. Wierność ideałom postaram się ukazać na przykładzie trudnych wyborów: Tomasza Judyma, bohatera "Ludzi bezdomnych" Stefana...

FANATYZM

(łac. fanaticus zagorzały, zaślepiony),bezkrytyczne zaangażowanie emocjonalne warunkujące —>przekonania w określonej dziedzinie (zwł. rei., polit., s p o ł . ,m o r . ) ; cechuje go bezwzględne realizowanie własnych przekonańza pomocą środków, często niezgodnych z obiektywnymizasadami etyki i zdrowego...