FAŁSZ

 

FAŁSZ (nm. falsch = fałszywy, podrobio­ny, z łc. falsus = mylny, kłamliwy, fałszy­wy, z gr. [s]phallo = zwieść, oszukać) gr. he apdte, to pseudos; łc. falsum; nłc. falsitas (2); ang. false, falsity; fr. le faux, faussete {2); nm. Falsch, Falscheit (2)

Fałsz logiczny lub poznawczy: twier­dzenie o...

Obnażenie fałszu i obłudy religijnej (dewocji, zakłamania) w Świętoszku Moliera

Ze szczytowymi osiągnięciami klasycystycznej komedii francuskiej łączy się nazwisko Moliera (właściwe nazwisko : Jean Baptiste Poquelin). Choć ukończył w Paryżu wydział prawa, wybrał pogardzone życie aktora, komedianta i przez kilkanaście lat wędrował z trupą aktorską po francuskiej...

FAŁSZ

(łac. falsitas), termin oznaczający niezgodnośćmiędzy intelektem twórczym i jego przedmiotem (przeciwstawnyprawdziwości).

Istnieje:

° f. logiczny, czyli poznawczy- właściwość zdania względnie sądu, gdy jego treść niezgadza się ze stanem rzeczy, do którego się odnosi,

° f.metafizyczny, czyli...