Falowanie

Falowanie

Czytaj Dalej

Falowanie

Ruch wody morskiej wywołany głównie uderzeniami wiatru o powierzch­nię wody nazywamy falowaniem. Falowanie odczuwane jest do pewnej głębokości nazywanej podstawą falowania.