Zespół fałdu maziowego

Fałdy maziowe w obrębie stawu kolanowego są pozostałością fałdów obecnych we wczesnym życiu płodowym. Przetrwały całkowity fałd maziowy może powodować dolegliwości bólowe na przed-nio-przyśrodkowej powierzchni stawu kolanowego, ponad rzepką, nasilające się po dłuższym staniu lub kucaniu. W...

Opisz lokalizację i wyjaśnij, do czego służy pomiar fałdów skórno - tłuszczowych

Pomiary fałdów skórno-tłuszczowych – umożliwiają określenie zawartości tkanki tłuszczowej, jej rozkładu na ciele oraz ocenę stanu odżywienia. Zasadą pomiaru jest uchwycenie w opisanym miejscu fałdu skórno-tłuszczowego palcami-kciukiem i wskazującym – lewej ręki i odciągnięcie go od powierzchni...

Pas fałdów odbytniczych

Pas fałdów odbytniczych (zona columnaris). W odcinku górnym części kroczowej, czyli w pasie fałdów odbytniczych, nabłonek wielowarstwowy płaski podobny jest do nabłonka jamy ustnej, gardła czy przełyku. Granica między tym nabłonkiem a nabłonkiem wałeczkowatym części miednicznej przebiega linią...

Fałd pępkowy pośrodkowy

Fałd pępkowy pośrodkowy (plica umbilicalis mediana), nieparzysty, zawiera więzadło pępkowe pośrodkowe (ligamentum umbilicale medianum), biegnące w płaszczyźnie pośrodkowej ciała od pępka do szczytu pęcherza. Więzadło to jest pozostałością występującego u zarodka moczownika (urachus), który...