KONSTRUOWANIE FAKTÓW NAUKOWYCH

Krajewski – Istotny problem, na który zwrócili uwagę konwencjonaliści, a który jest szeroko dyskutowany w współczesnej literaturze metodologicznej to:  nie istnieją „gołe fakty”, fakty są zawsze przez nas interpretowane w świetle pojęć, jakimi dysponujemy, i teorii, jakie przyjmujemy, są one zawsze „teoretycznie obciążone” (theory laden) Według konwencjonalistów ...

Koncepcja faktu społecznego u E. Durkheima . Założenia metody E.Durkheima .

Fakty społeczne powinny być wyjaśnione tylko i wyłącznie za pomocą innych faktów społecznych, co znaczy np.

Fakt społeczny z Durkheim'em na bakier

Teoretyk ów, aby zbudować teorię o fakcie społecznym, jako czymś innym, niż każdym zjawisku wynikającym z działania człowieka, bądź wielu, formułuje pojęcie przymusu społecznego obligującego niektłóre ludzkie działania i dopiero ten rodzaj postępowania wskazuje jako kryterim wystąpienia faktu społecznego (bo nawet nie samego faktu społecznego).

Co to są fakty społeczne - E. Durkheim

Fakt społeczny był podstawowym terminem, którym posługiwał się Durkheim. Wszelki fakt społeczny wg Durkheima posiada zdolność upowszechniania się , ponieważ jest odbierany w świadomości jednostek za zobowiązujący.

Teoria, model a fakty w ekonomii

Nie ma żadnego pożytku z faktów bez porządkującej je teorii, ale też teoria nie poparta faktami staje się nie uzasadnionym niczym twierdzeniem. Istotne jest, aby wykorzystywana przez nas teoria była zweryfikowana na podstawie faktów.

FAKT

Fakt społeczny — termin używa­ny dla scharakteryzowania swoistości przed­miotu socjologii i wyodrębruenia go spo­śród zjawisk będących przedmiotami in­nych nauk.

Współczesna literatura faktu, jej tematy i znaczenie

Jej duże znaczenie wynika z faktu, że ile jest rzetelna, stanowi źródło faktów historycznych, realiach życia, wiedzy o ludziach, motywacji ich czynów, psychice, oceny współczesnej im rzeczywistości itd.

Homoseksualizm -wybór czy uwarunkowanie genetyczne?Podstawowe fakty o orientacji seksulanej.

Kolejny fakt,to nasza budowa fizjologiczna,jestesmy skonstruowani tak a nie inaczej,zatem meżczyzna nie pasuje do mezczyzny a kobieta do kobiety-nasze popędy seksualne sa skierowane do przeciwnej a nie tej samej płci.

Fakty społeczne

Fakty społeczne to szczególne przejawy rzeczywistości społecznej, generowane przez zbiorowości ludzkie. Przykładem faktów społecznych są także: moralność, obyczaje, prawo. Fakty społeczne posiadają trzy cechy: 1.

FAKTY PRAWNE

1161 § 1 z faktem nadzwyczajnej konwalidacji małżeństwa wiąże się retroaktywnośćskutków małżeństwa od chwili jego zawarcia).

Różnorodność sposobów życia i „fakty społeczne"

Wystarczy, iż fakt, że staję rano na głowie, wynika z mojej przynależności do klubu jogi, a to, że mówię do żony per „Prosiaczku" - z przyjętego w mojej rodzinie zwyczaju określania się nazwami zwierząt, żeby moje działania nie były już całkiem prywatne, lecz wyrażały pewne przyjęte w grupach, do których należę, wzorce kulturowe.

FAKTY I MYŚLI

FAKTY I MYŚLI, czasopismo społ. W 1973 połączone z > „Pomorzem" w „Magazyn Pomorze - Fakty i Myśli"; od 1977 tygodnik pt. „Fakty".

Kupuj pogłoski, sprzedawaj fakty

Sprzedawanie faktów może okazać się działaniem przedwczesnym. A zatem musimy zdawać sobie sprawę, że kupowanie pogłosek i sprzedawanie faktów dokonanych jest ryzykowną spekulacją, która może zakończyć się stratą.

FAKTY PRAWNE JAKO ELEMENT HIPOTEZY NORMY PRAWA FINANSOWEGO

Hipoteza wskazuje adresata oraz określa warunki w których dyspozycja normy znajduje zastosowanie Warunkami sa więc stany faktyczne z którymi prawo łączy skutki prawne w postaci powstania ustania i zmiany uprawnień i obowiązków Fakty te nazywane są podatkowoprawnym stanem prawnym nie mają jednolitego charakteru Część z nich jest bowiem niezależna od woli ludzkiej i świadomego zachowania się adresatów normy Natomiast część jest ...

Pięć kanonów demokratycznych wyborów, takich faktów, które muszą zaistnieć, żeby wybory były demokratyczne

1) Wybory muszą być wolne.

Wybory są wolne. Wolność wyborów należy widzieć w 2 wariantach:

a) w stosunku do czynnego prawa wyborczego,

b) w stosunku do biernego prawa wyborczego.

2) Wybory muszą być równe.

Wybory są równe oznacza to, że każdy wyborca ma tyle samo głosów co każdy inny wyborca i...

Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba: Fakt moralny

Postęp to przede wszystkim zasługa stoików, których woluntarystyczna, oso-bowa moralność mogła wzbogacić rzymskie pojęcie osoby [...] Do sensu prawnego dodany zostaje sens moralny, sens bycia  świadomym, niezależnym, wolnym i odpo-wiedzialnym. Świadomość moralna wprowadza świadomość do jurydycznej...

UNIA EUROPEJSKA - podstawowe fakty

Państwa członkowskie Unii Europejskiej Założycielami Wspólnot Europejskich były: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Następnie do Wspólnot przystępowały: Dania, Irlandia i Wielka Brytania (1973 r.), Grecja (1981 r.), Hiszpania i Portugalia (1986 r.), Austria, Finlandia i Szwecja (1995...

WYJAŚNIJ POJĘCIE BŁEDU CO DO FAKTU I OMÓW W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH UCHYLA ON ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ?

Błąd sprawcy może dotyczyć fizycznych właściwości przedmiotu wykonawczego albo jego cech normatywnych. Błędy takie mają charakter istotny. Jeżeli sprawca zamierzał za bić osobę A przez pomyłkę zabił osobę B to błąd sprawcy jest nieistotny i odpowiadać on będzie za zabójstwo. Charakter...

Czym jest błąd co do faktu? Kiedy błąd taki uchyla odpowiedzialność, a kiedy ją umniejsza?

Ten błąd to "error facti" - błąd co do okoliczności faktycznej.

CO TO ZNACZY, ŻE CIAŁO JEST FAKTEM SPOŁECZNO KULTUROWYM?

Można to sprowadzić do ustępujących perspektyw poznawczych:

Zależność budowy ciała od struktury społeczno – ekologicznej.

Z techniki posługiwania się ciała

Kontrola ciała

Ciało jako znak

Sakralne właściwości ciała