Fabryka

Fabryka

Czytaj Dalej

Fabryki mezonów B

Obecnie przygotowywane sa na swiecie dwa akceleratory, zwane "Fabrykami B", w laboratoriach SLAC (USA) i KEK (Japonia).

Koszty jakości - ukryta fabryka

Wszelką działalność mającą na celu wykrycie i naprawę błędów nazywa UKRYTĄ FABRYKĄ, w której marnuje się nierzadko 20%.

WYJŚCIE ROBOTNIKÓW Z FABRYKI

Film braci Lumiere (zob.), dwuminutowy, uważany za pierwszy film w dziejach kinematografii, otwierał półgodzinny seans „Kinematografu Lumiere" 28 XII 1895 w Salonie Indyjskim w podziemiach Grand Cafe przy Boulevard des Capucins w Paryżu.

FABRICA SANCTI PETRI, Fabryka świętego Piotra

Urząd zajmujący się całokształtem administracji bazylikiwat.; należy do dykasterii Kurii rzym.; powstał w wynikuutworzenia administracji funduszami i budową bazyliki św.Piotra w XVI w.

Ustanowioną przez pap. Klemensa VII( 1 5 2 3 - 3 4 ) komisję złożoną z 60 członków zastąpił pap. KlemensVIII ( 1...

FABRYKA KOŚCIOŁA

(łac. fabrica ecclesiae), dawnakanoniczna nazwa —* kościoła (budynku) j a k o osoby prawne j , mającej zdolność do nabywania, posiadania, zarządzaniai zbywania ruchomych i nieruchomych dóbr materialnych(—» zdolność prawna); w KPK z 1 9 8 3 instytucja f.k.nie występuje, a jej funkcję przejmuje —> parafia...

Fabryka

W średniow. i nowoż. dokumentach, atakże niekiedy w literaturze fachowej termin określającyproces realizacji budowy, przebudowy lub remontu,wraz z całokształtem urządzeń potrzebnych do niej,zapasami materiału, składem osobowym zatrudnionychpracowników (architekt, rzemieślnicy, pomocnicy,administracja)...