Fabiana

Czytaj Dalej

BIRKOWSKI FABIAN OP

Fabiana B. Fabiana B„ Wwa 1938; Bruckner KII, 559-560; NKorbut II 33-35; Krzyżanowski L 271-272; W. Żelazko, Kaznodzieja według Fabiana B.

Święty Fabian

Fabian, papież, męczennik. Podanie głosi, że Fabian znalazł się na zgromadzeniu kleru i ludu, które zwołano wcelu wybrania nowego papieża po śmierci Anterosa.

BIRKOWSKI FABIAN

BIRKOWSKI FABIAN, ur.

KLONOWIC SEBASTIAN FABIAN, Acernus

KLONOWIC SEBASTIAN FABIAN, Acernus, ur.

Fabian Birkowski

Jest nim Fabian Birkowski (1566-1636), rodem ze Lwowa, wychowaniec i profesor Akademii Krakowskiej, kaznodzieja nadworny królewicza Władysława i towarzysz jego wypraw wojennych.

ABRANTOWICZ FABIAN MIC

ur. 14 IX 1884 w Nowo­gródku, zm. X 1939 we Lwowie, Filozof, administrator apost. Mandżurii. Po ukończeniu 1905 seminarium duch. w Petersbur­gu studiował teologię w tamtejszej Akademii Duch. , a nast. fi­lozofię w Lowanium; wróciwszy z Belgii został  prof,  filozofii w seminarium duch. w Petersburgu, a po...

DOCHTOROWICZ FABIAN SJ

ur. 20 I 1694 w okolicy Nowogródka, zm. 21 I 1766 w Grodnie, Kaznodzieja królewski.

Do zakonu wstąpił 1712 i po ukończeniu retoryki uczył 1714--17 w kolegiach jez. w Grodnie i Nieświeżu; po studiach filoz. w Akademii Wil. i uzyskaniu doktoratu oraz teologicznych 1721-25 został nauczycielem wymowy w...

FABIAN Św.

Rzymianin, papież 10 I 236 - 20 I 250, męczennik.

Wybrany niespodziewanie i jednomyślnie, przyczyniłsię do zjednoczenia gminy rzym. (po schizmie —> antypapieżaHipolita); podzielił Rzym na 7 kośc. jednostek adm.,powierzając je 7 diakonom; ustanowił kolegium notariuszy,mających spisywać akta...

OSTEN-SACKEN Fabian Wilgielmowicz, ks. (31 X 1752 - 19 IV 1837),gen. ros.

Od 1766 w służbie wojsk., bił się pod rozkazami Suworowa z konfederatami barskimi. 1794 walczył z powstaniem kościuszkowskim na Litwie. Wziął udział w wyprawie do Szwajcarii Rimskiego-Korsakowa, dostał się do niewoli i dopiero w 1801 powrócił do Rosji.

W kampanii 1806-1807 dow. dyw. w armii...