FIFO (First In First Out)

FIFO (First In First Out) - jeden z dwóch najprostszych sposobów kolejkowania elementów informacji (pakietów) w buforze transmisyjnym węzła sieci przełączanej, realizowany wg podstawowej zasady: pierwszy odebrany z sieci - pierwszy wysłany dalej.

Buforowanie typu FIFO, stosowane w urządzeniach...

My first day at school

It was the first of September, 1985. I don't remember that day exactly. I can say that it was a very special and important day in my life. I was seven years old and I wanted to go to school. I woke up early that morning and put new white shirt and navy-blue trousers. The school year was starting at 9 a.m. However...

My first day skipped in school

I think it was close to spring, yes definitely spring. I remember sun blinding me constantly, it was driving me crazy. I was about 10 years old, and I was going to school with my friend Piotrek. He lived in my block on 4th floor which was just 3 floors down from my place. We were best friends and even attended the...

CHRISTIAN SCIENCE, First Church of Christ Scientist, scjentyści

Protest, wspólnota o charakterze medyczno-religijnym, zał. 1876 w Bostonie przez M. -> Baker-Eddy.

I. GENEZA i ROZWÓJ — Projekt utworzenia Ch.S. powstał już 1862 podczas spotkania Baker-Eddy z lekarzem Phineasem Parkhurst Quimby, inicjatorem amer, ruchu Mental Science, dopatrującym się źródła wszystkich...

Advantages and Disadvantages of Censorship (Pros and Cons) - Tylko first draft

Advantages And Disadvantages Of Censorship Censorship plays a major role in every society and as Shakespeare once said, censorship is ?art made tongue-tied by authority?, but it is not only used to silence people but also to protect them. Nowadays, censorship is only imposed on those beliefs that have in history resulted in tragedies, therefore ideologies such as Nazism etc. are forbidden to be expressed in public. Although it is often misused, censorship is supposed to help people and ...

LIFO (Last In First Out)

LIFO (Last In First Out) - sposób kolejkowania pakietów transmisji danych, a także obsługi ruchu telefonicznego w węzłach sieci, zgodnie z którym ostatnio odebrane pakiet czy połączenie telefoniczne zostaną wyekspediowane w pierwszej kolejności.

OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF (Open Shortest Path First) - jeden z protokołów wewnątrzdomenowego rutowania typu link-state do wyznaczania najtańszych tras połączeń z wykorzystaniem algorytmu Dijkstry. Uwzględnia liczbę skoków (hops), możliwą do osiągnięcia szybkość transmisji, opóźnienia spowodowane przeciążeniem w...