Ex opere operato

Czytaj Dalej

EX OPERE OPERATO, ex opere operato — ex opere operands

(jak się to dzieje w sakramentach Nowego Przymierza), lecz tylko ex opere operarais, czyli przez zasługi i dzięki wierze oraz miłości przyjmującego je podmiotu.

Ex opere operantis

(łac. “na podstawie tego, czego dokonał działający”). Usposobienie podmiotu ko-nieczne przed przyjęciem sakramentu, które jednak działa niejako przyczyna, lecz raczej jako warunek pełnej skuteczności łaski Bożej (zob. DH 781, 1451, 1601-1613; ND 1309, 1311-1323, 1410).

Zob. sakrament.

Kontrola wstępna (ex antę)

Polega na tym, że pewnego rodzaju sprawdzenie zgodności z obowiązującymi normami jest realizowane, zanim zostaną wykonane jakiekolwiek działania realne.

Kontrola następna (ex post)

Sprawdzeniu podlegają procesy i zdarzenia, które już całkowicie lub częściowo zostały zakończone.

Zobowiązania jak gdyby z kontraktów (quasi ex contractu)

To były najważniejsze zobowiązania, które powstawały ze zdarzeń quasi ex contractu.

Zobowiązania jak gdyby z deliktów (quasi ex delicto)

Iudex qui litem suam facit (odpowiedzialność sędziego). Sędzia, który prowadził proces niewłaściwie i w ten sposób jedną ze stron naraził na szkodę, ściągał niejako spór na samego siebie (litem suam facit), tzn. odpowiadał za szkodę wobec strony pokrzywdzonej, chociażby nawet nie działał...

Jak powstała opera w Sydney?

Budynek opery w Sydney jest jednym z najlep­szych w świecie pod względem zarówno akusty­ki, jak i funkcjonalności* Do zakończenia inwestycji w 1973 roku koszt budowy opery wyniósł 102 miliony dolarów.

BAL W OPERZE

BAL W OPERZE, poemat satyryczny J.

CYGANIE. Opera we 3 aktach

Opera we 3 aktach, opera F. Mireckiego w Warszawie,1854 (w przeróbce) w Wilnie jako libretto opery S. w literaturze oświecenia, należy też do najbardziej udanychprób stworzenia rodzimej —» opery.

DEUS EX MACHINA

DEUS EX MACHINA (łac.

MATKA SPARTANKA. Opera we 3 aktach

Opera we 3 aktach, opera F.

OPERA, widowisko scen.

OPERA, widowisko scen. oper radiowych. 1977; Mała Biblioteka Operowa (w tej serii m.

PIERŚCIEŃ WIELKIEJ DAMY, czyli Ex-machina Durejko. Tragedia w trzech aktach

„Biała tragedia" Norwida operuje ostrymi kontrastami: zestawia bogaty salon Hrabiny Harrys z izdebką spowinowaconego z jej zmarłym mężem artysty Mak-Yksa, bezmyślne okrucieństwo wielkiej damy z kulturą moralną odźwiernej Salome, głębokie znaczenie słów „ludzie" i „miłosierdzie" z ich salonową semantyką; nie dochodzi wprawdzie do przelania krwi, ale posądzenie Mak-Yksa o kradzież pierścienia, wezwanie policji, rewizja grożą zupełnym ...

METROPOLITAN OPERA HOUSE

Pierwszy budynek operowy w USA, przy Broadwayu i 39.

OPERA

The Beggar 's Opera, opera komiczna, „opera z ulicznych śpiewek" (ang. ballad opera), „opera hultajska" (Londyn 1728, wyd. Była satyrą na operę włoską, na jej sztuczną górnolotność i napuszoność, na kult primadonn i kastratów.

Narodziny opery

Opera popularna Wraz z rozwojem opery zmieniała się relacja pomiędzy muzyką a tekstem. Ekspansja opery w Europie Poza Italią w sztuce operowej rozmiłowała się również publiczność francuska.

Opera włoska - Rossini, Verdi, Puccini i inni

Opera buffa Opera seria miała rywalkę w postaci opery komicznej (opera buffa) - podział na te dwie formy nastąpił około połowy XVIII wieku.

Współczesna opera

Benjamin Britten (1913-1976) w swym dziele Peter Grimes, którego premiera odbyła się w roku 1945, nie kryje fascynacji operą Wozzeck. Znowu, w przeciwieństwie do heroicznych postaci klasycznej opery, pojawia się wątek bohatera słabego i bezbronnego.

CHRISTE, REDEMPTOR OMNIUM, EX PATRE

Hymn nieszporny na -> Boże Narodzenie i dni do uroczystości -> Objawienia Pańskiego, wprowadzony do LH od 1971.

Anonimowy utwór z VI w., po licznych zmianach włączono do BR (1632) pt. Jesu redemptor, omnium, quem lucis ante originem; cz. I sławi Chrystusa-Odkupiciela, który zrodzony z Ojca w wieczności...