Azja - Chiny: Środowisko

Chiny są trzecim co do wielkości krajem świata , po Rosji i Kanadzie . Krajobraz Chin , tak jak i klimat , jest bardzo zróżnicowany . Na północnym wschodzie zimy są długie i mroźne , a lata krótkie i bardzo gorące . Region ten jest znacznie zalesiony i obfituje w liczne bogactwa mineralne , w tym węgiel...

Azja - Chiny: Gospodarka

Duża liczba mieszkańców i wielkość Chin sprawiają , że kraj ten należy do najważniejszych - pod względem gospodarczych - państw na świecie . Występują tu bogate złoża węgla kamiennego , ropy naftowej , rud żelaza i wolframu . Chiny mają duże zasoby leśne , potencjał hydroenergetyczny...

Azja - Chiny: Ludność

Od czasu , gdy władzę w Chinach przejęli w 1949 roku komuniści , życie mieszkańców tego kraju uległo poprawie . Podniósł się poziom życia , zwłaszcza w miastach . Życie rodzinne bardzo ważne dla Chińczyków , uległo bardzo dużym przeobrażeniom .

Zmieniły się również praktyki religijne . Od...

Azja - Indie: Środowisko

Indie mają kształt wielkiego trójkąta skierowanego wierzchołkami na południe , w stronę Oceanu Indyjskiego . Zajmują większą część rozległego obszaru , który wraz z Bangladeszem i Pakistanem jest często nazywany subkontynentem indyjskim . Od północy i północnego wschodu kraj ograniczają wysokie...

Azja - Indie: Gospodarka

Indie są krajem bogatym w zasoby naturalne , dzięki czemu możliwa jest produkcja dużej ilości żywności i wiele artykułów przemysłowych . Jednak szybki wzrost liczby ludności powoduje , że żywności nie starcza dla wszystkich.

Wielu mieszkańców Indii żyje nadal w ubóstwie , pada ofiarami klęsk...

Azja - Indie: Ludność

Indie są krajem zamieszkanym przez wiele różnych grup etnicznych , posługujących się tysiącem różnych języków i dialektów . Ludność jest zróżnicowana również pod względem religijnym , chociaż ponad 80 % mieszkańców Indii stanowią wyznawcy hinduizmu . Zgodnie z hinduistyczną tradycją , ludzie od...

Budowa geologiczna Polski na tle budowy geologicznej Europy

Występują trzy wyniesienia warstwy krystalicznej: - okolice Łeby - Wyniesienie mazursko-suwalskie - Sławatycz Oraz trzy główne obnirzenia warstwy krystalicznej: - obniżenie perybałtyckie - obniżenie podlaskie - obniżenie nadbużańskie Obszar fałdowań paleozoicznych Wyróżniamy dwa rodzaje fałdowań: - kaledońskie - sylur i dewon; występuje na obszarze północnej i północno-zachodniej Europy; w Polsce - okolice Kłodzka oraz ...

Euroregiony Polski - EUROREGION "PRO EUROPA VIADRINA"

Pierwsze spotkanie pod nazwą Forum planowania przestrzennego i rozwoju komunalnego w Euroregionie "Pro Europa Viadrina" odbyło się we Frankfurcie nad Odrą 17 września 1997 roku.

Geologia Europy

OBSZAR FAŁDOWAŃ ALPEJSKICH:fałdowanie Alpejskie miało najsilnieszy wpływ na dzisiejszy obraz europy. Głównym ośrodkiem zlodowaceń w europie była skandynawia, skąd grube masy lądolodu objęły dużą część europy środ.

Jak sobie wyobrażam przyszłość polski w zjednoczonej europie?

Myślę, że w przyszłej Zjednoczonej Europie nie będą istniały granice i będzie można swobodnie poruszać się po starym kontynencie.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wizje powojennej Europy

Lange przewidywał dwa warianty ułożenia stosunków w powojennej Europie.

Problemy ludnościowe Europy

W konsekwencji zaszły zmiany w rozmieszczeniu ludności Europy , na rzecz wzrostu udziału ludności krajów Europy Wsch. Wszystkie kraje Europy z wyjątkiem NRD i NRF wykazują dodatni przyrost naturalny , a w szeregu krajów Europy zach.

Rozmieszczenie ludności na świecie - AZJA

Południowo-wschodnie obszary Azji są zaludnione bardzo gęsto, natomiast północna Syberia, pustynie i wyższe partie gór są prawie niezamieszkane. Największymi miastami Azji są: Seul 16 286 tys.

Rozmieszczenie ludności na świecie - EUROPA

Obszar Europy (bez europejskiej części Rosji) zamieszkuje 578 088 tys. Charakterystyczną cechą Europy jest wielki rozwój miast, w których mieszka 73% ludności.

DZIAŁANIA WOJENNE W EUROPIE W LATACH 1939 - 1941

Dziwną wojną na Zachodzie nazwano czas, jaki upłynął od wypowiedzenia przez Francję i Wielką Brytanię wojny Niemcom, do niemieckich działań ofensywnych na zachodzie Europy wiosną 1940 roku.

Hegemonia Francji w Europie w latach 1807 - 14. Przyczyny jaj załamania

W 1812 doszło do wojny z Rosją i słynnej klęski Napoleona, w wyniku której załamał się cały system napoleoński w Europie.

Naród Europejczyków, czy Europa narodów?

Naród Europejczyków to zespół różnych społeczności, o różnych zasadach, wartościach, języku, żyjących na wspólnym obszarze- Europa, mającym wspólne przyszłe cele, przyjmujące w przyszłości wspólne wartości, podlegające od momentu utworzenia tegoż narodu wspólnym zasadom, mające wspólne instytucje i organizacje, mające na celu dbanie zarówno o stabilizację polityczną jak i gospodarczą na ...

Sytuacja międzynarodowa w Europie w latach trzydziestych

Wydarzenia w Afryce, Azji i Europie zbliżyły państwa, których wspólnym mianownikiem była ekspansja i nacjonalizm. 1939 z dołączonymi tajnymi protokołami z podziałem stref wpływów w środkowo-wschodniej Europie.

Walka o hegemonie w Europie w XVI w.

terenami ekspansji tureckiej stała się Europa Pd-Wsch, Azja Mniejsza i Afryka Pn. Turcy Osmańscy zdobyli znaczne tereny w Azji Mniejszej, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Mołdawię, Wołoszczyznę i część pn. Europie Pd-Wsch, Azji Mniejszej i Afryce Pn.

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych europy środkowej i zachodniej doby Średniowiecza

Jednak nie tylko obcy najeźdźcy z Azji byli przyczyną konfliktów na terenie Europy.