Euhemer

Czytaj Dalej

EUHEMER

Gr. Euhemeros, z Messeny, filozof gr. z iy/III w. pne., którego sława opiera się na antropologicznej teorii bogów, wyłożonej w powieści podróżniczej Święte pismo, gr. Hiera anagraphe, zachowanej we fragmentach, relacjonującej fantastyczną podróż na wyspę Panchai na O. Indyjskim, gdzie się okazuje, że...

EUHEMER

Żył ok. IV-III w. prz.Chr. w Mesenie na Peloponezie, podróżnik, pisarz i filozof gr. o poglądach zbliżonych do -»• cyrenaików.

Jest autorem popularnej opowieści filoz. Hiera anagrafe (z której zachowały się fragmenty), będącej opisem jego fikcyjnej podróży do utopijnego, idealnego państwa Panchajów na...

„EUHEMER". Przegląd Religioznawczy

Kwartalnik zał. 1957 w Warszawie w celu publikowania wyników badań w zakresie marksistowskiego -*• religioznawstwa oraz -»• ateizmu i -*• ateografii, wydawany do 1967 jako 2-miesięcznik ; był forum Stow. Ateistów i Wolnomyślicieli, a 1960 stał się organem •-> Polskiego Towarzystwa Religioznawczego.

Twórcy...

Euhemer

Koniec IV wieku p.n.e., grecki filozof i pisarz z Messyny. Wyznawał teorię, że bogowie mitologii to władcy z bardzo odległych epok, których ubóstwiali ich wdzięczni poddani. Teoria ta spotkała się z dobrym przy'ęciem w kulturalnych środowiskach epoki hellenistycznej i rzymskiej, i często powoływali...