DELACROIX EUGÈNE

ur. 26 IV 1798 w Charleton-Saint-Maurice (k. Paryża), zm. 13 VIII 1863 w Paryżu, Malarz, główny przedstawiciel romantyzmu w sztuce.

Uczył się w Ecole des Beaux-Arts oraz studiował dzieła malarzy flam., hiszp. i weneckich w Luwrze (m.in. P.P. Rubensa, F. Goyi, P. Veronesa); 1825 podróżował do Anglii, gdzie...

Eugene ARAM

Cofnijmy się teraz aż do osiemnastego wieku. W 1704 roku w rodzinie ogrodnika urodziłsię Eugene Aram. Jego ojciec był prostym człowiekiem, lecz i fachowcem w swojejdziedzinie. Zatrudniony był u sir Edwarda Blacketta w Newby w hrabstwie Yorkshire, a wwolnych chwilach pisywał podobno wiersze i to niezłe...

CHOISY JACQUES EUGÈNE

ur. 25 II 1866 w Genewie, zm. 13 IV 1949 w Carra Presinge (k. Genewy), Historyk, ekum. działacz Kościoła reformowanego.

Studiował nauki przyr. i teol. w Genewie, Montauban i Berlinie; 1889 został pastorem i od 1891 pracował w Genewie, gdzie 1897 po uzyskaniu licencjatu teol. założył ośrodek studiów...

HOUDIN Jean Eugene Robert

(wym. u:dę), Zwany też Robert-Houdin, 1805-71, słynny fr. magik, sztukmistrz i iluzjonista. Zawsze twierdził, że jego „magia" jest wynikiem zręczności rąk i niezawodności mechanicznych przyborów, jakich używa, i że nic w niej nie ma nadnaturalnego.

Taka postawa stała się odtąd obowiązująca dla...

de RASTIGNAC Eugene

(wym. rastiniąk) Jedna z głównych postaci Komedii ludzkiej Balzaka, biedny student przybyły z prowincji do Paryża, z dobrej rodziny, inteligentny, idealista, pragnący zdobyć świat uczciwą pracą. Ale zetknięcie się z wielkim światem stolicy odkrywa mu tajemnice wielkich i szybkich karier - rozpychanie...

VIDOCQ Francois Eugene

1775-1857, Szef detektywów paryskich w 1809-27 i 1832, były kryminalista, który dawał się we znaki policji. Jego brygada składała się z byłych przestępców, znających dobrze obyczaje i stosunki świata podziemnego.

Pewnego razu Vidocq sam zorganizował napad bandycki, a potem przeprowadził śledztwo w tej...

BAUTAIN Louis EUGÈNE MARIE

ur. 17 II 1796 w Paryżu, zm. 15 X 1867 tamże, Filozof, teolog.

Od 1814 studiował w Ecole Normale, 1817 został wykładowcąfilozofii w Collège Royal w Strasburgu, gdzie propagowałracjonalizm oraz filozofię I. Kanta i J.G. Fichtego. Owocemtego okresu były prace Variétés philosophiques (Str 1823) i Lamorale de...

DINTILHAC Louis EUGÈNE, sercanin z Picpus

Imię zak. Jerzy, ur. 13 XI 1878 w Provins (k. Paryża), zm. 13 IV 1947 w Limie, działacz kościelny.

Do zgrom, wstąpił 1895 w Beire (Nawarra); po studiach filoz.-teol. w seminariach zak. (we Francji, Hiszpanii, Chile i Peru) przyjął 1902 święcenia kapł. i odbył specjalizację na uniw. w Limie...