Was Essen und trinken Sie gewhnlich zum Frhstck, zu Mittag, zu Abend. Ernhren Sie sich gesund?

Was Essen und trinken Sie gewhnlich zum Frhstck, zu Mittag, zu Abend. Ernhren Sie sich gesund? In meiner Familie gibt es drei Mahlzeiten: Frhstck, Mittagessen und das Abendbrot, wenn ich aber hungrig bin, esse ich etwas zwischendurch. Ich frhstcke zwischen 7 und 9 Uhr - je nach dem, wann ich aufstehe. Meistens esse ich Brot mit Kse oder Schinken, Joghurt, manchmal auch Msli mit Milch. Zum Frhstck trinke ich meistens grnen Tee. Ich esse Mittag zwischen 15 und 17 Uhr, wenn mein Mann nach ...

ADOLF z ESSEN OCart(h)

ur. ok. 1350 w Westfalii, zm. 4 VI 1439 w Trewirze, Pisarz ascet., działacz zakonny. Studia filoz., teol. i kan. odbył w Kolonii; do zak. wstąpił 1398 w Trewirze, gdzie 1409-15 był przeorem; 1415 założył klasztor kartuzjański w Marienfluss (diec. Metz);

1421 wrócił do Tre-wiru, by po dwukrotnym...

ESSEN

Diecezja w Republice Federalnej Niemiec, dawne opactwo benedyktynek, a także ośrodek polonijny w Westfalii.

1. Początki E. wiążą się z fundacją opactwa benedyktynek (852-870) przez bpa Alfreda OSB z Hildesheimu (zm. 874) dla 52 mniszek i 20 kanoników, podległego od 947 bezpośrednio cesarzowi; powstała...

ESSEN Iwan Nikołajewicz (1759 - 23 VIII 1813), gen. ros.

Ur. w Estonii, uczestnik wojny z Polską 1792, odznaczył się pod Wilnem, 1797 dowodził dyw. posłaną do Holandii. W 1806 objął komendę nad korpusem piech. w armii Bennigsena i w II1807 bił się pod Ostrołęką. W 1812 dowodził wojskami osłaniającymi Rygę przed 10 korpusem Macdonalda.