Erytrocyt

Erytrocyt

Czytaj Dalej

ERYTROCYTY

Brak mitochondriów warunkuje także całkowitą zależność metabolizmu erytrocytów od glukozy. Prawidłowo retikulocyty stanowią około 1-2 % krążących erytrocytów.

Erytrocyty (układ czerwonokrwinkowy)

Zadanie swe spełnia erytrocyt dzięki zawartej w nim hemoglobinie (Hb), a cały metabolizm erytrocytu jest skierowany na utrzymanie jej czynności.

ERYTROCYTY i LEUKOCYTY

ERYTROCYTY krwinki czerwone, komórki krwi zawierające hemoglobinę, przenoszą za jej pośrednictwem tlen z narządów oddechowych do tkanek, a dwutlenek węgla z tkanek do narządów oddechowych; u ssaków (także u człowieka) bezjądrowe, powstają w szpiku; w 1 mm3 krwi 4,5-5 mln erytrocytów.

CZERWONE CIAŁKA KRWI (erytrocyty)

W wyniku choroby zwanej anemią sierpowatą erytrocyty tracą swój prawidłowy wygląd (krwinki sierpowate) i mają upośledzone funkcje biologiczne.