Biografia Erwina Rommla

Erwin Rommel (1891-1944), feldmarszałek i najbradziej lubiany dowódca armii niemieckiej, zwany "lisem pustyni" za doskonałe opanowanie taktyki walk pustynnych, urodził się 15 listopada 1891 w Heidenheim koło Ulm, w rodzinie nauczyciela szkolnego.

KRUK ERWIN

KRUK ERWIN, ur.

ROMMEL ERWIN (1891-1944) - feldmarszałek

Oficer niemiecki od 1910 r., w cza­sie 1 wojny światowej jako porucz­nik został odznaczony najwyższym odznaczeniem „Pour le Merite". Zwrócił na siebie uwagę Hitlera w 1937 r. po opublikowaniu książ­ki Infanterie greift an (Piechota atakuje) i otrzymał stanowisko sze­fa ochrony Głównej Kwatery Fiihrera...

ROMMEL Erwin (1891 - 1944)

Oficerska procedura

Feldmarszałek zwany "Lisem pustyni", bodaj najbardziej lubiany przez żołnierzygenerał niemiecki. Nie należał nigdy do partii nazistowskiej, ale był gorącymzwolennikiem Hitlera. Zasłynął operacjami wojskowymi w Afryce.

Nawiązał kontakt zespiskowcami, ale nie brał bezpośrednio...