BER (Bit Error Rate)

BER (Bit Error Rate) - bitowa stopa błędu transmisji określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania w strumieniu przesyłanych informacji.

BER (Block Error Rate)

BER (Block Error Rate) - blokowa stopa błędu w kanale komunikacyjnym, definiowana jako stosunek błędnie odebranych bloków do całkowitej liczby przesłanych bloków danych w zdefiniowanym przedziale czasu, określa jakość ścieżki transmisyjnej do przesyłania informacji przez sieć.

ECC (Error Correction Code)

ECC (Error Correction Code) - tradycyjnie stosowany kod korekcji błędów ułatwiający urządzeniom transmisyjnym i komputerom automatyczne odtwarzanie części lub całości wiadomości otrzymanych z błędami.