Ernest Hemingway

Ernest Hemingway

Czytaj Dalej

A cat in the rain - Ernest Hemingway

Ernest Hemingway, who is now believed to be one of the best writers ever, was born in 1899 in America. So many young people admire Hemingway, and identify with him.

HEMINGWAY Ernest Miller (1899 - 1961)

Ostatnie chwile życia pisarza takprzedstawił Carlos Baker w biograficznej książce Ernest Hemingway. Ernest obudził się wcześnie, jakzawsze.

HEMINGWAY ERNEST

Baker, Ernest H. A Life Story, NY 1969 (Ernest H. Bakker, Ernest H. Hily-Mane, Le style de Ernest H. Brenner, Ernest H.

Ernest Hemingway (1899 — 1961)

W szkole intensywnie zajmował się sportem, redagował też szkolne pismo,w którym publikował swe pierwsze próby literackie. Po ukończeniuszkoły podjął pracę reporterską. W 1918 r. jako ochotnik brał udział w walkachna froncie włoskim, gdzie został ciężko ranny. Na krótko wrócił późniejdo Ameryki i...

KING ERNEST JOSEPH (1878-1956) - admirał

Wybitny amerykański dowódca, ab­solwent Akademii Morskiej, którą ukończył w 1901 r. W czasie I woj­ny światowej służył na niszczycielu i w sztabie atlantyckiej floty pancer­ników (Atlantic Fleefs Battleship Force). W latach 1923-26 był do­wódcą bazy okrętów podwodnych, a następnie dowodził lotniskowcem...

„KOMU BIJE DZWON” E. HEMINGWAY - BEHAWIORYZM

−  Hemingway obserwuje człowieka z zewnątrz −  ukazanie człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu, w sytuacji podejmowania trudnych decyzji −  rozważania natury moralnej, filozoficznej są przedstawione poprzez fabułę i szybko przebiegającą akcję −  bohaterem jest mężczyzna, mocny, konsekwentnie postępujący, szlachetny, nie ulega przeznaczeniom losu lecz stara się z nimi  zmierzyć nawet jeśli wie, że go ...

Ernest Renan (1823 - 1892)

Interesował się głównie historią, a szczególnie początkiem chrześcijaństwa. Stał się powszechnie znany po opublikowaniu pracy pt. Życie Jezusa (1863). W latach 1863-1883 wydał 8-tomową Historię początków chrześcijaństwa, zaś w latach 1888-1894 5-tomową Historię narodu...

Ernest Renan (1823 - 1892) - Ontologia

  Świat przyrodniczy, społeczny jest ciągłym stawaniem się, wieczną zmianą. Wszystkie zjawiska należą do jednego porządku  świata materialnego; nie istnieje nic nadprzyrodzonego i absolutnego. Wszystko jest i nie jest zarazem.   

Ernest Renan (1823 - 1892) - Gnoseologia

Ernest Renan był sceptykiem.

Ernest Renan (1823 - 1892) - Antropologia

 Człowiek nie mogąc poznać prawdy, powinien unikać fałszu, wystrzegać się złudzeń. Szukając istoty bytu, może okazać się, że nic nie znajdzie. Nie powinien więc szukać; nie powinien poważnie podchodzić do zjawisk go otaczających. Jeżeli każde twierdzenie może być ryzykiem, to lepiej nie...

BRYLL ERNEST

BRYLL ERNEST, ur.

FARNIK ERNEST, pseud. Ślązak

FARNIK ERNEST, pseud.

KOELLING HERMAN KAROL ERNEST

KOELLING HERMAN KAROL ERNEST, ur.

SHACKLETON Sir Ernest Henry

(wym. sząkltn), 1874-1922, Brytyjski badacz Antarktyki, ur. w Irlandii, uczestnik 1. antarktycznej wyprawy Scotta, kierownik trzech wypraw antarktycznych: 1907-09,1914-16 i 1921; dokonał wielu odkryć.

W czasie ostatniej wyprawy, mającej na celu opłynięcie Antarktydy, zmarł na atak serca.

Lodowiec Szelfowy...

ALLO ERNEST BERNARD OP

Menoud, U père Ernest Bernard /L.

BONJEAN CHRISTOPHE ERNEST OMI abp.

ur. 23 IX 1823w Riom (Francja), zm. 3 VIII 1892 w Kolombo, Misjonarz.

Wyświęcony 1846 na kapłana w Seminarium Misji Zagranicznychw Paryżu, wyjechał na misje do Kojambatur (Indie);wstąpiwszy 1857 do zakonu, pracował na Cejlonie, od 1868 jakoprefekt apost. Dżaffny, od 1883 wikariusz apost., a od 1886...

DUBOIS Louis ERNEST kard.

ur. 1 IX 1856 w Saint-Calais (Sarthe), zm. 23 IX 1929 w Paryżu, Działacz religijno-społeczny.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Le Mans przyjął 1879 święcenia kapł.; 1888 objął redakcję pisma diec. „La semaine du fidèle" i wydawał liczne broszury z zakresu lokalnej historii życia rei.; 1895...

ERNEST z PARDUBIC, Arnošt abp.

ur. 1297 w Hostinné k. Trutnova (Kraj Wsch.czes.), zm. 30 VI 1364 w Roudni-cach n. Łabą, pierwszy abp praski.

Kształcił się początkowo w Pradze, a nast. studiował prawo w Bolonii i Padwie; po przyjęciu święceń kapł. został kanonikiem, 1338 dziekanem katedry św. Wita, a 1343 bpem Pragi; w tymże roku...

ERNEST z ZWIEFALTEN Św. OSB

zm. 1147 przypuszczalnie w Doryleum (Eskisehir w zach. Turcji).

Pochodził prawdopodobnie z rodziny szlacheckiej ze Steuss-lingen; 1141 został opatem, 1146 zrezygnował z godności, by 1147 w orszaku bpa Ottona z Freisingu wziąć udział w II wyprawie krzyżowej; wg Passio z końca XII w. (ASanc Nov. III...