Ermitaż

Ermitaż

Czytaj Dalej

ERMITAŻ

Eremitorium, ustronie, mały pawilon ogrodowy przeznaczony do samotnych rozmyślań, XVII-XVIII w.; fr. ermitage 'pustelnia, ermitaż' od ermite 'pustelnik, eremita'.

Ermitaż kwadratowy pawilon w Łazienkach Płn., w pobliżu pomnika Sobieskiego, zbudowany przez Tylmana z Gameren w XVII w. dla erudyty, poety i...

Ermitaż, erem, eremitorium, pustelnia, ustronie

Urządzona wygodnie, położona na uboczu budowla parkowa, w formie małego domku, przeznaczona dorozmyślań, kontemplacji lub na małe przyjęcia; czasemumieszczano w nim zbiory osobliwości.

Idea pustelniogrodowych nawiązuje do pustelni klasztoróweremickich, w których każdy zakonnik posiadał własnydomek z...