Życie i filozofia Erazma z Rotterdamu

Erazm uczynił jeszcze więcej. Doktrynę polityczną Erazma można podzielić na 2 części: republikanizm – swoje republikańskie poglądy Erazm zawarł w tzw.

Optymizm Erazma

Erazm do końca życia liczył na możliwość pojednania się katolików z protestantami przez dysputy i wyjaśnieniasprzeczności. Była to także postawa wielu jego uczniów, zwanych erazmianami.