Erazm z Rotterdamu

Erazm z Rotterdamu

Czytaj Dalej

ERAZM z ROTTERDAMU, Desiderius Erasmus CRSA

Lutrowi i reformatorom, choć nie podjął się on roli mediatora między zwalczającymi się stronami, uważając, że żadna z nich nie jest bez winy; zarzucał Kościołowi bierność wobec jaskrawych nadużyć, a przedstawicielom reformacji — fanatyzm połączony z żądzą walki i burzenia od podstaw gmachu ...

Erazm z Rotterdamu

) zwolniony z tego stanowiska, zyskuje zezwolenie na podróż naukową do Paryża, później do Anglii, gdzie zaprzyjaźnia się z czołowymi postaciami życia umysłowego tego kraju: Johnem Coletem, Tomaszem Morusem, i Johnem Fisherem, wreszcie występuje na szerszej widowni jako autor następujących dzieł: "Adagia" (1500 r.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - ERAZM Z ROTTERDAMU [GERHARD GERHARDS] (1469 - 1536)

Zabiegał o pogłębienie duchowej więzi z Jezusem Chrystusem przez modlitwę i dobre uczynki. „Korespondencja Erazma z Polakami”, „List do króla Zygmunta I”, „Podręcznik żołnierza Chrystusowego”.

Wychowanie rycerskie, mieszczaństwo, uniwersytety, renesans, Erazm z Rotterdamu

• ośrodkiem życia naukowego – Paryż • po 2 – 4 latach nauki w uniwersytecie – uczeń nazywany bakałarzem • kolejne dwa lata studiów i egzaminów – samodzielne nauczanie – akt – incepcio – początek (samodzielny wykład) • pogląd ludzi średniowiecza: światem rządzą trzy władze: duchowna, świecka, uniwersytecka – potęga nauki; • na miasto uniwersyteckie ...

ROTTERDAM - nalot 1940 r.

Naczelne Dowódz­two Wehrmachtu (OKW) zdecydo­wało się wysłać samoloty bombowe nad Rotterdam w celu wykonania uderzenia terrorystycznego, które miało przyspieszyć kapitulację ho­lenderskich sił zbrojnych.

CIOŁEK ERAZM, Vitelius

(stosunkiz kręgiem F. Utrzymywał rozległą korespondencjęz władcami, dostojnikami kośc. powstały 3 słynne kodeksy:pontyfikat Stanisława z Mogiły, mszał i graduał.

GLICZNER ERAZM

, w których zwalczał zarówno Kościół kat. ; w polemice ze Skargą bronił zasad konfederacji warsz. W trzechsetlecie zgonu, Ref.

MAJEWSKI ERAZM

W otchłaniach czasu 1938) - dzieje dwu uczonych, którzy, przeniesieni w zamierzchłe czasy, przeżywają niezwykłe przygody, obserwując kolejne fazy formowania się skorupy ziemskiej, powstawania i rozwoju życia.

OTWINOWSKI ERAZM

Od młodości zwolennik reformacji, od 1555 związany z kalwinizmem, od ok. Węgierskiego (1679) ocalały wyciągi z Bohaterów chrystiańskich, zbioru wierszowanych żywotów działaczy reform, (tu m.

Erazm, Montaigne i humanizm

Poszukiwano egzemplarzy ich pism w bibliotekach klasztornych, gdzie często znajdowano je w formie szczątkowej lub tłumaczono z arabskiego, ponieważ wiele prac przetrwało jedynie w przekładach na ten zyk.

ALBER ERAZM

Lutra i zwolennikiem jego nauki; 1552 został generalnym superintendentem księcia Jana Albrechta Meklem-burskiego; pisał utwory polem, i wiersze satyryczne; rozgłos zdobył satyrą na franciszkanów Der Barfüser Mönche Eulenspiegel und Alcoran (Wittenberg 1542) z przedmową Lutra (łac.

BARTOLD ERAZM OESA

1716 na Mazowszu, zm. w Pułtusku; 1736 wstąpił dozakonu w Warszawie, 1737 złożył śluby zak. , historię i sztukę kośc; po powrociedo Polski został 1745 prof, i regensem wyższego zak.

CIOŁEK ERAZM bp.

; 1503 dzięki protekcji Aleksandra Jagiellończyka został bpem płockim; 1504, będąc senatorem, ponownie posłował do Rzymu; potwierdzenie pokoju z Krzyżakami z 1466 załatwił połowicznie; w celu wzmocnienia obrony kraju uzyskał czasowe zwolnienie od płacenia świętopietrza oraz wiele łask i przywilejów dla Kościoła pol.

CIOŁEK ERAZM SOCist bp.

uzyskał 1509 stopień bakałarza, a 1512 magistra nauk wyzwolonych; 1522 został opatem klasztoru cystersów w Mogile pod Krakowem, dla którego pozyskał wielu dobrodziejów i protektorów; odrestaurował kościół i klasztor, wybudował bibliotekę, powiększył księgozbiór; dbał o poziom naukowy mnichów; był wielbicielem Erazma z ...

ERAZM Św. bp.

miał pochodzz Antiochii i był prawdopodobnie bpem w Formii, gdzie jego grób stał się centrum kultu; w Rzymie na Monte Celio i w okolicy Neapolu wzniesiono benedyktyńskie klasztory pod jego wezw.

GLICZNER ERAZM

stworzył silny ośrodek ruchu luterańskiego;z pomocą Ostrorogów zorganizował drukarnię, szkołęoraz kursy dla przyszłych duchownych; troszcząc się o załagodzenie sporów między odłamami protestantyzmu, zwalczałm.

Życie i filozofia Erazma z Rotterdamu

” Na innym znów powiada miejscu: „Suma wszystkiej chrześcijańskiej filozofii streszcza się w tych zdaniach: Powinniśmy wszystką nadzieję swą kłaść w Bogu, który bez naszej zasługi z łaski swojej wszystko uczynił dla nas przez Jezusa Chrystusa, wiedząc, że przez ...

Erazm Gliczner - Skrzetuski (1535- 1603)

Frycz Modrzejewski jest przeciwnikiem zbytniego rozpieszczania dzieci i gani wychowanie dworskie (przypis 105) Zaleca stosowanie umoralnienia za pomocą metody odstraszania przez odczytywanie przykładów pisanych.