Eratostenes

Eratostenes

Czytaj Dalej

ERATOSTENES z Cyreny

ok. 275-195 pne., Wielostronny uczony gr., uczeń m.in. Kallimacha; od 236, na zaproszenie Ptolemeusza III Euergetesa, trzeci dyrektor Biblioteki (zob.) Aleksandryjskiej.

Pracował w dziedzinie filologii (był pierwszym, który nazwał sięphilólogos) gramatyki, historii lit., matematyki, chronologii, astronomii...

ERATOSTENES z Cyreny (275 p.n.e. - 194 p.n.e.)

Dar widzenia

Grecki poeta, matematyk, geograf, astronom, zajmował się także muzyką ifilozofią. Jako pierwszy obliczył długość południka ziemskiego. Przez bliskoczterdzieści lat zarządzał słynną Biblioteką Aleksandryjską. Dożył sędziwego wieku,ale w starości zaczął tracić wzrok.

Z tego...