Epos rycerski

Czytaj Dalej

Epos rycerski (II poł. XI wieku)

Pieśń o Rolandzie — Chanson de Roland, najstarszy i ilajsłynniejszy francuski epos rycerski prawdopodobnie z końca XI wieku, znany nam z rękopisu napisanego w dialekcie anglonormańskim i odnalezionego w Oxfordzie.

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE EPOSU HOMERYCKIEGO

1.  liczne opisy, bardzo plastyczne, szczegółowe

2.  obiektywizm

3.  obecność inwokacji

4.  ingerowanie bogów w świat ludzki

5.  styl utworu podniosły i uroczysty, chwilami patetyczny

6.  specyficzna charakterystyka bohaterów i ich idealizacja

7.  regularność występowania mów bohaterów

8.  wiersz...

Bohater heroiczny w eposie Homera i chanson de geste – wykaż różnice i podobieństwa.

Autor w swoich eposach stworzył stworzył bohatera heroicznego.

Epos antyczny i jego kontynuacje  

Cechy charakterystyczne eposu homeryckiego liczne opisy, bardzo plastyczne, szczegółowe obiektywizm obecność inwokacji ingerowanie bogów w świat ludzki styl utworu podniosły i uroczysty, chwilami patetyczny specyficzna charakterystyka bohaterów i ich idealizacja regularność występowania mów bohaterów wiersz rytmiczny (heksametr) porównania homeryckie rozmach epicki polegający na ...

Cechy eposu homeryckiego na przykładzie „Iliady” i „Odysei”

stałe epitety „szybkonogi Achilles” czy „gromowładny Dzeus” powtarzają się jako sygnały początku i końca wypowiedzianej kwestii), później zaś, gdy Grecy znali już pismo powstały eposy (kompozycja całości i jednorodny temat).

Epos i jego kontynuacja.

Kontynuacje eposu: "Enejda" Wergiliusza z II w. W średniowieczu kontynuacją była epika rycerska "Pieśń o Rolandzie".

Ethos rycerski

 

- etos (gr. ethos - zwyczaj) - styl życia jakiejś społeczności, ogólna orientacja jakiejś kultury, przyjęta przez nią hierarchia wartości formułowana wprost lub dająca się wyczytać z ludzkich zachowań

- rycerz

- pochodzi z wysoko usytuowanej rodziny lub pasowany za niezwykłe czyny

- urodziwy i...

Cechy eposu antycznego na przykładzie "Iliady" Homera

Cechy eposu i jak to widać w Iliadzie Epos – (zwany inaczej epopeją), najstarszy, wierszowany gatunek epicki, którego tematem są losy zbiorowości i jej reprezentatywnych przedstawicieli, zwykle jednostek o cechach heroicznych, ukazane w bardzo ważnych momentach dziejowych na tle tradycji, kultury i obyczajów.

Achilles, Hektor, Odyseusz jako typowi bohaterowie starozytnego eposu

Iliada i Odyseja sa to dziela starozytne. Homer zyl miedzy VIII a IX wiekiem. Zarowno Iliada jaki i Odyseja powstaly w oparciu o mit o wojnie trojanskiej. Iliada opowiada o 9-tym roku 10-cio letniej wojny Grekow z Trojanami. Akcja trwa 50 dni. Sposrod licznych bohaterow na uwage zasluguja nastepujace postacie :...

Wyjaśnij, dlaczego powieść "Chłopi" Władysława Reymonta uznana została za epos chłopski

O wartościach artystycznych tego eposu chłopskiego świadczą: zróżnicowana forma narracji (stylizator młodopolski, wsiowy gaduła, realistyczny obserwator), liryzm i nastrojowość opisów przyrody, splecenie konwencji realistycznej z naturalistyczną i symboliczną.

Turnieje rycerskie

Tyrocinum - zapisane w niemieckim poemacie epickim Gesta Friderici z początku drugiej ćwierci XII wieku - jako gra rycerska pojawiło się już w czasach pierwszej wyprawy krzyżowej.

Turnieje rycerskie - PIERWSZE ZAKAZY

We Francji, ojczyźnie tej formy zabaw rycerskich, królowie Ludwik IX Święty (panujący w latach 1226-1270) i Filip IV Piękny (1285-1314), wsławiony zniszczeniem rycerskiego zakonu templariuszy i spaleniem jego starszyzny na stosach, zdecydowanie potępiali turnieje, grożąc niełaską wszystkim, którzy ośmieliliby się w nich uczestniczyć w czasie wojen prowadzonych przez władcę.

Turnieje rycerskie - KTO MÓGŁ BRAĆ UDZIAŁ W TURNIEJACH?

Gdy rycerski syn ukończył dwudziesty pierwszy rok życia, mógł otrzymać pas do miecza.

Turnieje rycerskie - Typy walk turniejowych

Nie dziwmy się więc, że i dziś w Polsce liczne bractwa rycerskie nawiązują do starych tradycji turniejowych.

Epika klasyczna - Epos

Epos jest to dłuższy utwór, przeważnie wierszowany, poruszający wzniosłe tema­ty historyczne, narodowe lub religijne. ■ Przykładami eposów (inaczej zwanych epopejami) w literaturze polskiej są Transakcja wojny chocimskiej Wacława Potockiego a także Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.

EPOS, epopeja

EPOS, epopeja, najstarszy wierszowany gatunek epicki (—> epika), którego tematem są losy zbiorowości (grupy społ. epika rycerska, powstała z pieśni bohaterskich poszczególnych narodów, np.

MOHORT. Rapsod rycerski z podania

Rapsod rycerski z podania, poemat W.

OBLEŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ, epos w 12 pieśniach nieznanego autora

OBLEŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ, epos w 12 pieśniach nieznanego autora, ukończ.

TRANSAKCJA WOJNY CHOCIMSKIEJ...epos heroiczny W. Potockiego

1670, dnia decembra ostatniego, epos heroiczny W.

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego

, epos-kronika S. Poemat został przyjęty przez współczesnych jako model sarmackiego eposu, później wykorzystywany także jako źródło historyczne.