GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Matematyka, Geografia, Astronomia, Technika, Medycyna, Powstanie filologii, Wymowa hellenistyczna, Historiografia, Poezja

Poezja W poezji epoki hellenistycznej podobnie jak w poezji wieku IV na próżno szukałoby się odzwierciedlenia problemów nurtujących epokę współczesną.

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Historia hellenizmu

Wspomniany już Dikajarch, który obliczył obwód ziemi, dowodził jej kulistości oraz dokonywał pomiarów trygonometrycznych w celu obliczenia wysokości gór, był również autorem pierwszej, niestety zaginionej, historii kultury greckiej, gdzie wypowiadał tezę o ewolucji ludzkości od stanu pierwotnego poprzez epokę pasterską do epoki rolniczej.

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Na przykładzie tych dwu okresów bardzo wyraźnie widać, że „ każda epoka ma swe własne cele", choć cytat ma sens uniwersalny, ważny w każdej epoce, bo każda jest inna, wyrasta na innym podłożu, są w niej aktualne inne zadania i inne drogi ich osiągnięcia.

RENESANS - ,,Odrodzenie" czy nowa epoka w muzyce? Geneza nazwy epoki, granice czasowe, ośrodki, twórcy

U progu nowej epoki splatają się zwykle tendencje epoki minionej z nową myślą, często inspirowaną ideami czasów jeszcze wcześniejszych i wcieloną w nowoczesny kształt. Renesans jest zarazem kontynuacją zdobyczy poprzedniej epoki, tj.

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

Epoka ta dawała również wiarę w celowość każdej rzeczy.   Podane przeze mnie przykłady bohaterów różnych epok świadczą o tym, że każda z nich tworzyła ich na miarę swych czasów.

Trwałe wartości czy przemijająca maniera? przedstaw na dowolnie wybranej epoce literackiej.

Trwałą wartością epoki barokowej, a nie przemijającą manierą, nazwałabym również wzbogacenie stylu i języka, które było bardzo charakterystyczne właśnie dla tej epoki.

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

Epoka ta dawała również wiarę w celowość każdej rzeczy. Podane przeze mnie przykłady bohaterów różnych epok świadczą o tym, że każda z nich tworzyła ich na miarę swych czasów.

Trwałe wartości czy przemijająca maniera? Przedstaw na dowolnie wybranej epoce literackiej

Trwałą wartością epoki barokowej, a nie przemijającą manierą, nazwałabym również wzbogacenie stylu i języka, które było bardzo charakterystyczne właśnie dla tej epoki.

Prehistoria, pojęcie ery, epoki - krótka notatka

Epoka kamienna dzieli się na trzy okresy: a) paleolit (epoka kamienia łupanego), czyli wczesna epoka kamienna; b) mezolit - średnia epoka kamienna; c) neolit (epoka kamienia gładzonego) - późna epoka kamienna; 4.

BAROK - Geneza nazwy epoki, granice czasowe, periodyzacja

Tymczasem barok był najdłuższą epoką w dziejach muzyki nowożyt­nej; epoką o własnych zasadach estetycznych i wielkim znaczeniu dla całej późniejszej historii muzyki.

Jakie wartości epoki Oświecenia przetrwały do dziś, a jakie okazały się pozorne

Komedia zawiera w sobie cel moralny mający wpływ na znaczenie wartości i ideałów epoki Oświecenia. Przedstawicielem epoki Oświecenia był także Franciszek Karpiński, który stworzył sielankę.

Czym jest dla nas epoka średniowiecza i jakie współczesne problemy odnajdujemy w niej

Teza Freuda mówi, iż „ synowie z nienawiścią odnoszą się do epoki ojców, a wielbią epokę dziadów”, więc czyżby winę ponoszą renesansowi humaniści?

RÓŻNE NAZWY EPOKI MŁODEJ POLSKI I ICH UZASADNIENIE, RAMY CZASOWE

Trzecim, równie rzadko stosowanym określeniem epoki jest Symbolizm, nazwa pochodząca od artykułu francuskiego filozofa Moreas'a.

Wychowanie i oświata w epoce średniowiecza

Epoka średniowiecza to epoka między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Uważam, że przedstawiony przeze mnie obraz rozwoju oświaty i wychowania w epoce średniowiecza jest wyczerpujący.

Średniowiecze - Kres epoki

Wszystkie te wielkie przemiany, które w nieprzerwanym ciągu rozgrywająsię i dziś, odbywały się jednak w epoce średniowiecza w określonym, konkretnymświecie. D a n t e jak soczewkazbiera w sobie najważniejsze nurty myślowe swej epoki i okresów ją poprzedzających.

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Architektura i urbanistyka hellenistyczna, Rzeźba, Malarstwo

W epoce klasycznej rozwój plastyki można śledzić na analizie attyckiej produkcji artystycznej, w epoce hellenistycznej zaś na pierwszy plan wybijają się nowe centra twórczości rzeźbiarskiej, przede wszystkim Pergamon, Aleksandria, Rodos i Antiochia.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - Epikureizm, Cyceron, Lukrecjusz, Warron, Poezja, Filozofia, Historia

Tego rodzaju typ annales wydawał się epoce obfitującej w dramatyczne i pełne napięcia walki polityczne niewątpliwie czymś przestarzałym.

ODRODZENIE, renesans, epoka literacka

1968; tenże Z epoki renesansu, reformacji i baroku, W. 1970; Polska w epoce o. a prądy umysłowe epoki, w: Andrzej Frycz Modrzewski i problemy polskiego o.

Epoki historyczne, w jakiej epoce chciałbyś zyć?

Epoki historyczne,w jakiej epoce chciałbyś żyć? Ja chciałbym żyć w epoce najnowszej ponieważ dobrze mi sie w niej żyje , jest ona wygodna wporuwnaniu do innych epok np.