„ Pan Tadeusz ” - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe.

Pragnienie to wyrazili w „Epilogu” :   „ O, gdybym kiedyś dożył tej pociechy, Aby te księgi zbłądziły pod strzechy.

Losy Polaków bez ojczyzny - na podstawie epilogu „Pana Tadeusza”]

Opowiada on [epilog] o przyczynach powstania utworu- o ucieczce Mickiewicza od intryg i waśni paryskiej emigracji, o chęci przeniesienia się, chociaż w wyobraźni do kraju - Litwy.

NIEMCY. Sztuka w 3 aktach z epilogiem, dramat L. Kruczkowskiego

„Odrodzenie" 1949 (akt I nr 12, akt II nr 33, Epilog nr 46), wyst. Epilog, którego akcja rozgrywa się po wojnie, dopisany przez autora na użytek wystawień w NRD, od 1955 nie jest wprowadzany do wydań i inscenizacji.

„PAN TADEUSZ” - GENEZA W ŚWIETLE EPILOGU

Epilog - zakończenie, powiadomienie o losach bohaterów, końcowe wyjaśnienia. Epilog w „Panu Tadeuszu” jest liryczną wypowiedzią narratora wyjaśniającą zmierzenia utworu, jest to geneza utworu.

Idylliczny obraz świata w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza i jego funkcja w świecie Epilogu

W Epilogu poeta stwierdzi : „Chciałem pominąć (. Mickiewicz wspomina w pewnym momencie Epilogu szczęśliwą Polskę, jej zacnych obywateli, idealne wręcz stosunki panujące między ludźmi.

NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem

Fabuła osnuta jest wokół przebiegu powstania styczniowego w rodzinnych stronach autora; akcja toczy się podczas przygotowań 1862 i w czasie walk, w maju 1863, w prologu 1841, w epilogu - po klęsce „na etapie poza Uralem".

PROMETHIDION. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem

Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem (tyt. Jako treść, oraz epilogu prozą, ciążącego ku wypowiedzi dyskursywnej.

EPILOG

EPILOG, końcowa partia utworu epickiego lub dram.

Kozacy - UNIA HADZIACKA: EPILOG POWSTAŃ KOZACKICH

W 1657 roku umiera Bohdan Chmielnicki. Kozaczyzna nie ma już nigdy takiego wodza jak on. Jego następcy musieli wybierać pomiędzy zwierzchnością Rosji, Turcji lub Rzeczypospolitej nigdy natomiast nie próbowali utworzyć własnego państwa.

W 1658 roku w Hadziaczu następca Chmielnickiego podpisuje z...