Epiktet

Czytaj Dalej

Stoicyzm rzymski - Epiktet

Urodził się w Hierapolis we Frygii w roku 50 po Chrystusie jako syn niewolnika,należącego do osobistej ochrony Nerona. Wyzwolony około roku 90, znajdujesię początkowo w bardzo ciężkim położeniu materialnym, ale j u ż wówczaszyskuje sławę i znaczenie. Wygnany wraz z innymi filozofami z Rzymu w roku95...

Epiktet

ok. 50—ok. 135 roku n.e., jeden z ostatnich, obok Serieki i Marka Aureliusza, przedstawicieli szkoły stoickiej.

Niewolnik pewnego wyzwoleńca Nerona, w końcu sam wyzwolony, prowadził w Rzymie, a następnie w Nikopolis w Epirze nauczanie o charakterze przede wszystkim etycznym, często krótko ujmowane w...

EPIKTET z HIERAPOLIS

ur. ok. 50 w Hïerapolis we Frygii, zm. ok. 130 w Nikopolis w Epirze, filozof stoicki (> stoicy).

Wyzwolony z niewolnictwa, studiował filozofię w Rzymie, później założył i prowadził w Nikopolis własną szkołę filoz.; naukę swego mistrza spisał jego uczeń Arrian z Nikomedii w Diatrybach oraz w skróconym...