Epika klasyczna - Epos

■ Późniejsze eposy, takie jak Luzjady Camoesa czy Raj utracony Miltona, są dziełami uznanych poetów, świadomie stylizujących swoje utwory na modłę tra­dycyjnej epiki.

EPIKA

EPIKA, jeden z trzech podstawowych —» rodzajów lit.

ROMANCA, hiszpański gatunek poet. z pogranicza liryki i epiki

z pogranicza liryki i epiki, pochodzenia lud.

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - HISTORIA WOJNY TROJAŃSKIEJ I JEJ PRZEBIEG („ILIADA”)

Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem „dla najpiękniejszej”. Powstał spór, a sędzią w tej sprawie został Parys. Wybrał Afrodytę, która obiecała mu w nagrodę Helenę. Młodzieniec przyjehał do Sparty i porwał żonę Henelaosa. W całej...

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WĘDRÓWKI ODYSA („ODYSEJA”)

Tematem „Odysei” są dzieje tytułowego bohatera, który przeżywa niezwykłe przygody w czasie powrotu spod Troi do Italii. Trwało to 100 lat, a wracał on po 20 letniej nieobecności. Utwór składa się z 24 ksiąg. Poemat zaczyna się w V księdze od opisu wyprawy syna Odysa w poszukiwaniu ojca. Księgi V-VIII...

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE EPOSU HOMERYCKIEGO

1.  liczne opisy, bardzo plastyczne, szczegółowe

2.  obiektywizm

3.  obecność inwokacji

4.  ingerowanie bogów w świat ludzki

5.  styl utworu podniosły i uroczysty, chwilami patetyczny

6.  specyficzna charakterystyka bohaterów i ich idealizacja

7.  regularność występowania mów bohaterów

8.  wiersz...

EPIKA ŚREDNIOWIECZNA - „PIEŚŃ O ROLANDZIE”

Ma przejrzystą kompozycję trójdzielną. Wstęp to przygotowanie zasadzki przez zdrajcę Ganeleona. Rozwinięcie akcji przedstawia bohaterską walkę i śmierć Rolanda oraz jego towarzyszy. Zakończenie ukazuje zemstę Karola Wielkiego na Saracenach za śmierć siostrzeńca. Roland był rycerzem Karola Wielkiego...

EPIKA ŚREDNIOWIECZNA - ARTYZM FORMY

Nieznany poeta starał się nadać epopei podniosły charakter. Utwór cechuje patos (nastrój podniosły, pełen odwagi) oraz hiperbolizacja (wyolbrzymienie cech jakiegoś przedmiotu lub zjawiska). Narrator często włączał w tok opowiadania bezpośrednie wypowiedzi poszczególnych osób. Z tego powodu stosował on...

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WALORY FORMY I STYLU „ILIADY”

Narrator nie narzuca się słuchaczom. Na początku autor prosi muzy o natchnienie i zapowiada treść utworu. Paralelizm akcji (dwa ciągi wydarzeń, równocześnie z ludźmi działali bogowie). O przebiegu akcji w dwóch płaszczyznach decydowało przeznaczenie, nad czym czuwało fatum, bóstwo losu, któremu...