Enterprise Resource Planning

Czytaj Dalej

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP to kolejny krok w rozwoju metody MRP i przez wielu zwane, zgodnie z tradycją, MRP III (Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych). ERP jest uważane za specyfikację lat dziewięćdziesiątych. Głównym celem ERP jest możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania...

ENTERPRISE - okręt

Najsławniejszy lotniskowiec amery­kańskiej marynarki wojennej, brał udział w niemalże wszystkich naj­ważniejszych operacjach bojowych na Pacyfiku. Zwodowany został 3 października 1936 r. w stoczni Newport News. W czasie ataku ja­pońskiego na *Pearl Harbor w gru­dniu 1941 r. uniknął zagłady, gdyż...

Time Based Planning

Charakterystyka

Time Based Planning w literaturze traktowany jest jako tożsamy z określeniem, Time Based Management (TBM). W języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako zarządzanie czasem. TBM uważana jest za metodę nową, będącą w fazie rozwojowej, w związku, z czym nie jest ona ujęta w sztywne...

Lucky to be Alive - enterprise plus, str. 47/zd 18b

I spent my holiday on a small tropical isle with my best friend Mark. We were surfing a lot, but waves were rather small, so we were spending long hours lying on a beach, enjoying golden sand. One day, we had frightful accident... I got up first and looked through the window in my room. It was hot, sunny Sunday morning, the waves were especially huge and I was very happy because I had been looking forward for such weather for the whole week. I woke up quickly Mark and prepared breakfast. We ...

Short Article describling Harrison Ford - Enterprise plus - pre-intermediate - strona 15 zadanie 22

Harrison Ford is an actor who is famous for starring in many films, such as "Adventures of Indiana Jones", "The Star Wars Trilogy" and "Air Force One". He is in his late sixties. He is tall and well-built as well. He has a tanned square face, with thin upper lip with a ful lower lip. Also he has got brown eyes and short brown hair, but unfortunatley his hair is starting to turn gray. On the other hand he hasn't any wrinkles. He looks good so nobody ever forgets him. Harrison Ford likes ...

ARCNet (Attached Resource Computer Network)

ARCNet (Attached Resource Computer Network) - jeden z najwcześniejszych i najprostszych sieciowych systemów LAN o strukturze magistrali, drzewa lub gwiazdy. Działa w paśmie podstawowym z szybkością 2,5 Mb/s w oparciu o mechanizm przekazywania znacznika wg zaleceń IEEE 802.4. Obecnie prawie całkowicie...

EIP (Enterprise Infortnation Portal)

EIP (Enterprise Infortnation Portal) - model portali korporacyjnych, łączący najlepsze cechy portali z dostępem do aplikacji i bazy danych konkretnego przedsiębiorstwa. Portale korporacyjne o odpowiednim zabezpieczeń przed włamaniem (personalizacja dostępu) są przeznczone zarówno dla własnych pracowników...

RSVP (Resource Reservation Protocol)

RSVP (Resource Reservation Protocol) - protokół sygnalizacji przeznaczony do rezerwacji zasobów sieciowych stosowany przede wszystkim w aplikacjach multimedialnych. Zapewnia utworzenie ścieżki wirtualnej między komunikującymi się aplikacjami na całej trasie przekazu od nadawcy do odbiorcy, zarówno w...