Enklawy

Czytaj Dalej

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Enklawa kaliningradzka

obwodu kaliningradzkiego, rosyjskiej enklawy nad Bałty­kiem, do której pretenduje Litwa, a zainteresowanie jej przyłączeniem może obudzić się także w Niemczech.

Enklawa gruntowa

Obszar gruntów o określonymcharakterze użytkowania lub władania,otoczony ze wszystkich stron gruntami o innym charakterze użytkowania lub władania.